SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2017-03-31

Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimizin DikkatineLisansüstü tez ve araştırmalarda, tez ve araştırma konusu birincil veri kaynağına (anket, mülakat gibi veri toplama yöntemlerine) dayanıyorsa söz konusu formların (anket ya da mülakat formu) öncelikle NKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu'na sunulması ve kuruldan gerekli izinlerin alındıktan sonra veri toplamaya (anket ya da mülakat yöntemi ile) başlanması gerekmektedir.