SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

 

Sosyal Bilimler Metinleri 2016/1 Sayısını İndirmek İçin Tıklayınız.

 

İÇİNDEKİLER

 

ENSAR NİŞANCI, DENİZ YETKİN AKER

Uluslararası Göç, Sığınmacılar ve Türkiye ....................................................................

1-7

VELİ SIRIM

Tekirdağ Rüstem Paşa Külliyesi’nin Mali Kaynakları ..................................................

8-15

SERHAN GÜRKAN

Muhasebe Temelli Örgütsel Bolluk Ölçüm Yöntemleri.................................................

16-24

NÜKET KIRCI ÇEVİK

Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösteren İmalat Şirketlerinin Hisse Senedi Performansları İle Finansal Oranları Arasındaki İlişki: Panel Logit Regresyon Tahminleri .................

25-41

SİBEL AYDEMİR, OYA KORKMAZ, EVRİM ERDOĞAN

İş Yaşamında Sanal Kaytarma: Kamu Ve Özel Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma ........................................................................................................................

42-58

İSA UĞUR, MUSTAFA HALİD KARAARSLAN

Destinasyon Seçiminde Fikir Gruplarının Etkisi: Safranbolu Üzerine Bir Araştırma ...

59-70

HAKTAN SEVİNÇ, RAİF CERGİBOZAN, EMRE ÇEVİK

Fed’in Faiz Oranı Politikası Ve TCMB’nin Politika Faizine Etkileri …………………

71-87