SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

KAPAK

BAYRAM TOPAL, HASAN ŞAHİN

Reklamların Genç Tüketicilerin Satın Alma Davranışına Etkisinin İncelenmesi

BERK YILDIZ, UMUR BUCAK

Financial Health Performance Analysis of the Football Clubs: A Study In Bist Sport Index by Using Copras Method

DURMUŞ ÇAĞRI YILDIRIM, BİLGEN TUNA

Avrupa Parasal Birliği’nde Borç Krizi Ve Mali Sürdürülebilirlik: Ekonometrik Bir Analiz

SALİH ÖZTÜRK, EMRE CAN ŞAHAN

Dünyadaki Engelli İstihdamında Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Alan Araştırması

GÜLNUR İLGÜN, BAYRAM ŞAHİN

Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Verimliliklerinin İller Düzeyinde Veri Zarflama Analizi İle İncelenmesi

HİCRAN ÖZLEM ILGIN, HAKAN URUÇ

Türk Televizyon Dizilerinde İstanbullu Kimliği; Mardin Televizyon Dizileri Örneği

İLHAN EROĞLU, MEHMET ERDOĞMUŞ

Merkez Bankalarının Krizle Mücadele Çabaları: Negatif Faiz Politikası Tercihi Ve İktisadi Yansımaları

İLHAN EROĞLU, HİLAL YOKUŞ

Kur Savaşlarının Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme

İRFAN SANCAK

Rusya Federasyonu’nun Suriye Politikasının Dinamikleri

MURAT ÇETİN, EYYUP ECEVİT

Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi Ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Karbondioksit Salınımı Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Dinamik Nedensellik Analizi

SERAP BARIŞ, NALAN KANGAL

Avrupa Borç Krizi Bağlamında Parasal Birliğin Ekonomik Ve Politik Kritiği

MEHMET AKSARAYLI, OSMAN PALA

Hibrit DEMATEL Ve TOPSIS Yaklaşımı İle BİST Sektörleri Arası Performans Değerlendirmesi

SUNA KORKMAZ, ŞEYMA ŞAHİN

Türkiye’de Sanayi Üretimi Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

TURHAN KORKMAZ, SERDAR YAMAN, SEVDA METİN

Ülke Kredi Notlarının Pay Getirileri Üzerindeki Etkileri: BİST 30 Endeksi Üzerinde Bir Event Study Analizi

ELİF ÖZLEM AŞKIN, UMUR AŞKIN

Sığınmaevlerinin Aile İçi Şiddetle Mücadelede Kadını Güçlendirme Etkisi: Sığınmaevinde Kalan Kadınlar Üzerine Bir Araştırma

VELİ SIRIM

Rüstem Paşa’nın Tekirdağ İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişmesine Yaptığı Katkılar

YUSUF TEMÜR

Gümrük Birliği'nin İlk Ve Son Dönemlerinin Değerlendirilmesi

MEHMET DURUEL

Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Statüsü Ve Sosyal Politika Bakımından Karşılaşılan Güçlükler