SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-07-25

TEZİNİ BİTİREN YA DA TEZ AŞAMASINDA OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE 
Tezli programlarda tezini tamamlayan öğrenci, Enstitümüz Ana Sayfasında da yer alan YÖK'ün Tez/Veri Sayfasına (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi) üye olduktan sonra, tezi hakkındaki bilgileri sisteme bizzat kendisinin yüklemesi ve aldığı Referans No'sunu tezinin yanında teslim edeceği CD'lerdeki dosya kayıtlarında (Referans no Özet,vs şeklinde) kullanmak zorundadır. Bu referans numarasıyla enstitümüz daha sonra tezin tamamını ilgili sayfaya yüklemektedir. Ne var ki, yapılan kontrollerde kimi tezlerin bilgilerinin ilgili sayfaya girilmediği ve referans no'sunun alınmadığı tespit edilmiştir.
 
Aynı şekilde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı uyarınca; bilimsel çalışmalarda tekrarların önlenmesi bakımından, yazılma süreci devam eden tezlerin de bilim ve araştırma çevrelerine duyurulmasının yararlı olacağı düşüncesinden hareketle, yenilenen “Tez Otomasyon Sisteminde”  “Hazırlanmakta Olan Tezler” kısmının aktif hale geldiği ve bu nedenle tez konusu önerisi (Yüksek Lisans programında tez çalışma planı, doktora programında tez önerisi) onaylanan lisansüstü öğrencilerin, tezleri ile ilgili bilgileri gecikmeden YÖK Tez Otomasyon Sistemine girmeleri gerektiği bildirilmiştir.
 
Tezini tamamladığı halde, Tez/Veri girişini yapmayan öğrencilerin bir an önce sisteme gerekli bilgileri yükleyerek Referans no'larını Enstitümüze iletmeleri son derece önemlidir.
 
Aynı şekilde, Tez Önerisi ve Tez Çalışma Planı onaylanan öğrencilerin de sistemde "Hazırlanmakta Olan Tezler" bölümünde gerekli bilgilerini girmeleri gerekmektedir.
 
Önemle duyurulur.