SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2015-01-13

TEZ AŞAMASINA GEÇECEK ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ DUYURUDers ve Seminerini başarıyla tamamlayıp, Seminerini sunduktan sonra yazılı şeklini enstitüye teslim eden Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri, Bahar Yarıyılı Ders Kayıt  Dönemi öncesinde danışman öğretim üyesiyle görüşüp, Tez Konusunu ve Tez Çalışma Planını Anabilim Dalı Başkanlığına sunmak durumundadır. İlgili anabilim dalı akademik kurulunda görüşüldükten sonra akademik kurul kararıyla  enstitüye iletilen Tez Konusu ve Çalışma Planı Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir ve ancak bu işlemler sonucunda, öğrenci ders kayıt döneminde TEZ AŞAMASINA KAYIT YAPTIRABİLİR.

 Tez Aşamasına geçecek öğrencilerin en geç 06 Şubat 2015 mesai bitimine kadar  Tez Konularını ve Çalışma Planlarını belirleyip danışmanları aracılığıyla Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Gereğini önemle duyururuz.