SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-05-15

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNEEnstitümüz bünyesinde yer alan Tezli Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören ve ders aşamasını tamamlayacak olan öğrencilerimizin (İşletme, Çalışma İktisadı, Yönetim Organizasyon ve Sağlık Yönetiminde en az 7 ders +1 adet yazılmış ve sunumu yapılarak enstitüye teslim edilmiş seminer; İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Fransız Dili ve Edebiyatında en az 9 ders+1 adet yazılmış ve sunumu yapılarak enstitüye teslim edilmiş seminer çalışmasını başarıyla tamamlayanlar), 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında otomasyon üzerinden TEZ AŞAMASIna kayıt yaptırabilmeleri için,

1- Derslerden ve seminerden başarılı olduklarını gösterir Transkript örneği,

2- Öğrenim gördüğü anabilim dalında görev yapan ve kendisine danışmanlık yapan öğretim üyesinin onayıyla, enstitümüzün Web sayfasında Dilekçe ve Formlar sekmesinden indirebilecekleri Tez Öneri Formu ve Çalışma Planını hazırlayıp ilgili anabilim dalı başkanlıklarına en geç 25 Temmuz 2014 günü mesai bitimine kadar teslim edeceklerdir.

İlgili anabilim dalı akademik kurulunda kabul edilen Tez Öneri ve Çalışma Planları, anabilim dalının yazısı ekinde topluca enstitüye teslim edilecek, Enstitü Yönetim Kurulunun onayının ardından öğrenci ders kayıt döneminde ders kaydı yaptırması halinde Tez Aşamasına atanacaktır.

Herhangi bir mağduriyetin olmaması için, öğrencilerimizin özellikle seminerlerini tamamlayıp, gerekli prosedür dahilinde sunumlarını ve ilgili yerlere teslim edilmelerini zamanında gerçekleştirmelerinin önemini Tezli Yüksek Lisans öğrencilerimize duyururuz.