SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2015-01-13

TEZSİZ PROGRAMLARDAN TEZLİ PROGRAMLARA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARITezsiz Yüksek Lisans Programlarından (İşletme, Çalışma İktisadı, Sağlık Yönetimi ve Yönetim-Organizasyon)Tezli Yüksek Lisans Programlarına Yatay Geçiş yoluyla geçmek isteyen öğrenciler, Tezli Programın gereği olan ALES Puanını gösterir belge (Eşit Ağırlık en az 55 puan) ve dilekçeyle birlikte 26.01.2015 günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Duyurulur.

Not: Her program için belirlenen yatay geçiş kontenjanı 2 (iki)dir. AJES Puanı da sahil edilerek yapılacak değerlendirmeler sonucunda sıralamada yer alan ilk iki öğrenci yatay geçiş hakkını elde eder. Sonuçlar 09 Şubat 2015 tarihinde Web sayfamızda ilan edilecektir.