SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2015-09-01

TEZ VE PROJE ÖNERİ FORMUNUN VERİLMESİ HAKKINDATezli Yüksek Lisans Programlarında derslerinden ve seminerinden başarılı olan öğrencilerin tez aşamasına ders kaydı yaptırabilmeleri için, danışman öğretim üyelerinin dilekçelerine binaen, ilgili anabilim dalı akademik kurul kararıyla TEZ ÇALIŞMA PLANI ve TEZ ÖNERİ FORMU’nun, ders kayıtlarının başlamasından (07.09.2015 tarihinden) önce, enstitümüze ulaştırılması gerekmektedir. Aksi halde öğrencinin ders kaydı yapılamayacaktır. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında derslerinden başarılı olan öğrencilerin proje aşamasına ders kaydı yaptırabilmeleri için, danışman öğretim üyelerinin dilekçelerine binaen, ilgili anabilim dalı akademik kurul kararıyla PROJE ÖNERİ FORMU’nun, ders kayıtlarının başlamasından (07.09.2015 tarihinden) önce, enstitümüze ulaştırılması gerekmektedir. Aksi halde öğrencinin ders kaydı yapılamayacaktır.