SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2017-02-15

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için DersliklerMerkez Şube için Tezsiz Yüksek Lisans dersleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilecek olup programlara göre derslikler şu şekildedir:

PROGRAM

DERSLİK

ÇALIŞMA İKTİSADI TEZSİZ (MERKEZ)

D-206

ÇALIŞMA İKTİSADI TEZSİZ (ÇORLU Güz-2016 Girişli Öğrenciler)

E103

ÇALIŞMA İKTİSADI TEZSİZ (ÇORLU Bahar-2017 Girişli Öğrenciler)

E203

MALİYE TEZSİZ

C-301

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

D-204

KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

*Uluslararası İlişkiler ve Sinema Dersi D208 Nolu Derslikte yapılacaktır.

D-210