SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

Yönetim Kurulu

                         

Doç. Dr. Emrah İsmail ÇEVİK 

Enstitü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Elif KIRAN

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

Üye

Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK

Üye

Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM

Üye