SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yönetim Kurulu

                                      

Doç. Dr. Emrah İsmail ÇEVİK  Enstitü Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Elif KIRAN Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Rasim YILMAZ Üye
Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK Üye
Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM Üye