SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-01-09

YATAY GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELERYATAY GEÇİŞ YOLU İLE BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)      Başvuru Dilekçesi

2)      Lisans diplomasının örneği
3)      Öğrenimine devam ettiği Yükseköğretim Kurumundan alınan yeni tarihli Öğrenci Belgesi 
4)     Transkript: Onaylı olmalı ve Bilimsel Hazırlık okuyan öğrencilerin dersleri belirtilmelidir. 
5)     Aldığı dersleri,  içeriklerini  ve kredilerini gösterir  onaylı belge.
6)      Disiplin cezası almadığını gösterir belge

7)      Kimlik Belgesi Fotokopisi 

8)     2 Adet fotoğraf