Çalışma İktisadı (YL)(İÖ) Ders Kataloğu

Ders

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
Seçmeli güz yy çalışma ikt() 35
CIYL585 Banka Muhasebesi 3 0 5
CIYL589 Çevresel Değer Biçme 3 0 5
CIYL584 Dış Ticaret Muhasebesi 3 0 5
CIYL526 İnovasyon Teknikleri ve Yönetimi 3 0 5
CIYL503 İnsan Kaynakları 3 0 5
CIYL556 İşgüçü Piyasaları Analizi 3 0 5
CIYL588 İşletmelerde Karar Alma Yöntemleri 3 0 5
CIYL502 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 5
CIYL516 Mali Tablolar Analizi 3 0 5
CIYL587 Pazarlamada Çok Değişkenli İstatistiki Analizler 3 0 5
CIYL586 Perakende Pazarlama Yönetimi 3 0 5
SYYL 538 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 3 0 5
CIYL559 Türkiye´nin Ekonomi Politiği 3 0 5
CIYL549 Türkiye´nin Sosyo-Ekonomik Yapısı 3 0 5
CIYL545 Uygulamalı Regresyon Analizi 3 0 5
CIYL512 Ücret Teorileri ve Yönetimi 3 0 5
CIYL506 Yatırım Projeleri Analizi 3 0 5
Toplam AKTS: 35

2016 - 2017 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BAY001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 5
Seçmeli 2016-2017 bahar dönemi çalışma iktisadı iö() 45
CIYL580 Çevre Yönetim Sistemleri 3 0 5
CIYL598 Dünya Ekonomisinde Güncel Gelişmeler 3 0 5
CIYL575 Ekonomik Krizler ve İstihdam İlişkisi 3 0 5
CIYL577 Finansal Analiz ve Yönetim 3 0 5
CIYL531 İktisat Sosyolojisi 3 0 5
CIYL562 İnsan Kaynaklarının Yönetiminde Performans Değerlendirme 3 0 5
CIYL523 İşgücü Piyasası ve İstihdam Politikaları 3 0 5
CIYL578 İşletmelerde Bilanço ve Gelir Tablosu 3 0 5
CIYL573 İşletmelerde Karar Alma Teknikleri ve Uygulamaları 3 0 5
CIYL566 İş ve Sosyal Güvenlik Alanında Güncel Gelişmeler 3 0 5
CIYL514 Kariyer Yönetimi 3 0 5
CIYL507 Para, Banka ve Finansal Piyasalar 3 0 5
CIYL579 Pazarlama Araştırmaları 3 0 5
ISYL506 Pazarlama Yönetimi 3 0 5
CIYL574 Teknoloji Yönetimi ve Politikası 3 0 5
CIYL568 Uluslararası Finansman 3 0 5
CIYL540 Uluslararası Ticaret ve Finans Teknikleri 3 0 5
CIYL576 Üretim ve İşlemler Yönetimi 3 0 5
CIYL581 Yönetimsel Ekonomi 3 0 5
Toplam AKTS: 50
Proje

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
SBE001 Proje 1 0 40
Toplam AKTS: 40

2016 - 2017 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
SBE001 Proje 1 0 40
Toplam AKTS: 40