SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

ÖĞRENCİ DİLEKÇE VE FORMLAR


Dilekçeler
EYS-FRM-523 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Danışman Değişikliği Talep Dilekçesi
EYS-FRM-527 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer Enstitü/Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Dilekçesi
EYS-FRM-524 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ek Süre Talep Dilekçesi
EYS-FRM-526 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İkinci Danışman Öneri Dilekçesi
EYS-FRM-525 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıt Dondurma Dilekçesi
EYS-FRM-528 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıt Silme Dilekçesi

 

Formlar
EYS-FRM-529 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilimsel Etik Bildirimi
EYS-FRM-544 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tez Gelişme Rapor Formu
EYS-FRM-536 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İlişik Kesme Belgesi
EYS-FRM-539 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci Bilgi Formu
EYS-FRM-543 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Değerlendirme Formu
EYS-FRM-531 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Öneri Formu (Doktora)
EYS-FRM-552 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Öneri Formu (Yüksek Lisans)
EYS-FRM-551 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu
EYS-FRM-565 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Çalışma Planı (Doktora)
EYS-FRM-566 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Çalışma Planı (Yüksek Lisans)
EYS-FRM-567 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Proje Onay Formu (Tezsiz Yüksek Lisans)
EYS-FRM-568 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kabul Onay Formu (Yüksek Lisans)
EYS-FRM-571 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kabul Onay Formu (Doktora)