SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Çalışma İktisadı Anabilim Dalı Program Yeterlilikleri

1. Bölgesel ve küresel ölçekte karşılaşılan sorunları iktisadi analiz yöntemleriyle analiz edebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek,

2. İktisat alanı ile ilgili olarak bilişim ve iletişim teknolojilerini iyi düzeyde kullanabilmek.

3. İktisat alanı ile ilgili olarak en az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmek.

4. İktisat biliminin, hukuk, sosyoloji, tarih gibi diğer sosyal bilimlerle olan etkileşimini kavramak.

5. Karşılaşması öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni yaklaşımlar geliştirebilmek ve çözüm üretebilmek.

6. Mesleki açıdan yüksek etik standartlara sahip olmak.

7. Mesleki açıdan yüksek etik standartlara sahip olmak.

8. Soyutlama, analiz ve eleştirel düşünme yeteneğini kazanmak.

9. Takım çalışması yapabilmek.

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Program Yeterlilikleri

1. Alanında kendine güvenen ve yetkin bilim adamı yetiştirmek

2. Dilbilim ve yazın alanlarında araştırmacı formasyonu kazandırmak

3. Eğitimin tüm alanlarında görev alacaklar için sözlü ve yazılı öğretim formasyonu kazandırmak

4. Farklı kültürleri ve yapıtlarını okuyan ve izleyen etkin okurlar yaratmak

5. İş pazarındaki rekabet gücünü artıracak özel alan diline ait dilsel becerileri kazandırmak vegittikçe yaygınlaşan çok dilliliği desteklemek

6. Öğrencinin özellikle öğrenim gördüğü alanda bilgilendirmeye, açıklamaya ve eleştiriye yönelik yazılı ve sözlü metinleri kaleme almak, hazırlamak ve sunmak

7. Tüm eğitim, yüksek öğrenim, devlet kurumlarında ve özel sektörde çalışacak kapasitede bilim insanı yetiştirmek

8. Üst düzeyde dil ve edebiyat öğretimini gerçekleştirmek

9. Yabancı dil ve yazın becerilerinin gerekli olduğu kamu ya da özel sektöre ait yüksek derecede sorumluluk isteyen görevler için uygun beceri ve donanımları vermek

 

İşletme Anabilim Dalı Program Yeterlilikleri

1. Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilmek

2. Analitik düşünerek analiz eden ve problemler karşısında kazandığı bilgiyle beceriyi uygulayabilmek

3. Bilimsel bilgiye ulaşma yollarını bilir, bilim ve teknolojideki en son gelişmeleri takip eder ve kendisini buna göre yetiştirir, kendine özgüveni olur; gelişmeye, düşünmeye, düşündüklerini paylaşmaya açık olarak yetişir, ülkesini sever ve korumak için çalışır ve bu sonuç programın başarısının somut göstergesi olur

4. Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergilemek

5. Davranışlarında etik kurallara uyabilmek

6. Ekip çalışmalarına uyumlu olmak için bir araya gelerek tartışabilecekleri, araştırmalar yapabilecekleri ve kendilerini her şekilde doğru ifade edebilecekleri bir ortam oluşturulur ve bunun sonucunda akademik hayata veya iş dünyasındaki ortama uyum sağlar

7. İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklayabilmek

8. İşletme bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek

9. İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri kavrayabilmek

10. İşletmeyi örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama; yerel, ulusal ve küresel boyutlarını kavramak

11. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilmek

12. Temel teorik altyapının yanında kendi bilim dalı ile ilgili gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde bir yabancı dili ve bilgisayarı başarılı ve etkin bir şekilde kullanır

13. Yaşam boyu bilimsel sorgulama, öğrenme ve üretmeye eğilimli olmak

14. Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilmek

 

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Program Yeterlilikleri

1. Sağlık konusundaki mevcut hukuki çerçeveyi kavramak

2. Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak

3. Sağlık Yönetimi alanında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek

4. Sağlık yönetimi alanında karşılaşılan sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz edebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek

5. Sağlık Yönetimi alanındaki bireysel ve kurumsal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları bilimsel bir bakış açısıyla incelemek

6. Sağlık Yönetiminde son zamanlarda olan bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri kavramak ve takip edebilmek

7. Sağlık Yönetiminde teorik ve uygulamaya yönelik yenilikleri takip edebilme ve yorumlama yeteneğini geliştirmek

8. Soyut düşünce ve analiz yeteneğini geliştirmek

9. Uygulamada karşılaşması öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve çözüm üretebilmek

10. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında, bilimsel ve etik değerleri gözetmek

 

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Program Yeterlilikleri

1. Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilmek

2. Analitik düşünerek analiz eden ve problemler karşısında kazandığı bilgiyle beceriyi uygulayabilmek

3. Bilimsel bilgiye ulaşma yollarını bilir, bilim ve teknolojideki en son gelişmeleri takip eder ve kendisini buna göre yetiştirir, kendine özgüveni olur; gelişmeye, düşünmeye, düşündüklerini paylaşmaya açık olarak yetişir, ülkesini sever ve korumak için çalışır ve bu sonuç programın başarısının somut göstergesi olur

4. Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergilemek

5. Davranışlarında etik kurallara uyabilmek

6. Ekip çalışmalarına uyumlu olmak için bir araya gelerek tartışabilecekleri, araştırmalar yapabilecekleri ve kendilerini her şekilde doğru ifade edebilecekleri bir ortam oluşturulur ve bunun sonucunda akademik hayata veya iş dünyasındaki ortama uyum sağlar

7. İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklayabilmek

8. İşletme bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek

9. İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri kavrayabilmek

10. İşletmeyi örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama; yerel, ulusal ve küresel boyutlarını kavramak

11. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilmek

12. Temel teorik altyapının yanında kendi bilim dalı ile ilgili gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde bir yabancı dili ve bilgisayarı başarılı ve etkin bir şekilde kullanır

13. Yaşam boyu bilimsel sorgulama, öğrenme ve üretmeye eğilimli olmak

14. Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilmek