SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

Derginin ICOMEP özel sayısını indirmek için tıklayınız.

 

İÇİNDEKİLER

 

İLHAN EROĞLU, MUSTAFA NECATİ ÇOBAN, NALAN KANGAL

2008 Küresel Finans Krizi Perspektifinde Özbek Modeli: Orta Asya Ülkeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme ...............................................................

1-11

M. AKİF ARVAS, SELİM İNANÇLI , MUSTAFA TORUSDAĞ

Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Cari İşlemler Açığı ve Enerji İthalatı İlişkisi..........

12-19

MÜMİNE KAYA KELEŞ

İstatistiksel Yöntemler ile Veri Madenciliği Yöntemlerinin Karşılaştırılması...........

20-24

İLHAN EROĞLU, NALAN KANGAL

TCMB Yeterince Bağımsız Mı? FED, ECB ile Karşılaştırmalı Bir Değerlendir.......

25-32

HAMZA ÇEŞTEPE, NESLİHAN URSAVAŞ

Türkiye’de Enerji İthalatı ile Cari Açık İlişkisinin Ekonometrik Analizi..................

33-43

NİLÜFER VATANSEVER TOYLAN, MERVE AKSOY

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Döneminde Maruz Kaldıkları Psikolojik Yıldırma Davranışları: Kırklareli Üniversitesi’nde Bir  Araştırma............................

44-53

İLHAN EGE, TUĞBA NUR TOPALOĞLU

Topsis Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Finansal Performansın Ölçülmesi: BIST 30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama…………………………………………...

54-67

NURAN COŞKUN, EMRE ESAT TOPALOĞLU

Makroekonomik Faktörlerin Finansal Performansa Etkisi: Borsa İstanbul Firmaları Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama .....................…………………………………

68-82

RAHMİ YÜCEL, ONUR ÖZEVİN

Benford Kanunu’nun Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirketlerin Bilanço Kalemlerine Uygulanması..........................................................................................

83-97

OSMAN PALA, MEHMET AKSARAYLI

Bulanık Hedef Programlama Tabanlı Yüksek Dereceden Momentlerle BIST 30 Endeksinde Portföy Seçimi.........................................................................................

98-113

ÖZLEM KARAKOZAK, EMRE ESAT TOPALOĞLU

İşletmelerinde Finansal Başarısızlığın Öngörülmesi: Altman, Springate ve Fulmer Modelleri ile BIST-100 Uygulaması..........................................................................

114-126

CENGİZ TORAMAN, HATİCE KÜBRA ÖZYURT

Borsa İstanbul’da Etkin Piyasa Hipotezinin Birim Kök Testleri ile Analizi: Sektörel Bazda Bir İnceleme………………..............................................................

127-136

GÜLBERK GÜLTEKİN SALMAN, BURÇAK PERKER

Perakende Markaların Algısı Üzerine Pilot Bir Araştırma.........................................

137-167

HASAN AYAYDIN, ABDULKADİR BARUT, SADIK KARAOĞLAN

Türkiye’de Efektif Döviz Kuru- Piyasa Kapitalizasyonu İlişkisi: Ampirik Bir Analiz..........................................................................................................................

168-184

ABDULLAH YİNANÇ, KAMİL SÖNMEZ

Türkiye’de Kentsel Altyapı Sistemlerinin Planlanması, Yönetilmesi ve İşletilmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri .....

185-190

OSMAN ŞİMŞEK, ABDULLAH YİNANÇ

Çok Katlı Yapı ve Sitelerde Atık Sularının Yeniden Kullanımının Maliyet Araştırması...

191-201

SALİH ÖZTÜRK, SELEN ÇOLTU

Genç İşsizlik Sorunu ve Genç İşsizlikle Mücadele Politikalarına Genel Bir Bakış ..

 

202-212

SEDA H. BOSTANCI, BURCU İNCİ, OYA SANCAR

Belediyelerin Çevre Haftası Etkinlikleri Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kullandıkları Web Haberlerinin İçerik Analizi İle İncelenmesi.................................

213-230

SEVİNÇ BAHAR YENİGÜL, ASLI GÜREL ÜÇER, ÇİĞDEM VAROL, AYDAN SAT

Küreselleşme Dinamiklerinin Yerleşim Sistemleri Üzerine Etkisi............................

231-243

SUAT KARA, TAHSİN GÜLER, MELEK TUNA, KEZBAN HITAY

Kariyer Beklentisinde Kariyer Merkezlerinin Rolü ve Balıkesir Üniveritesi’nde Bir Uygulama..............................................................................................................

244-261

TAHSİN KARABULUT, MUSTAFA GÖMLEKSİZ

Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yaşam Alanı Memnuniyeti Oluşturma Potansiyeli : Konya Örneği..............................................................................................................

262-273

TUNA USLU, DİDEM RODOPLU ŞAHİN

The Effects of Structural Changes and Reorganization on Employees and Partners in Institutes..................................................................................................................

274-277

ÜMRAN ŞENGÜL, AHMET BİLAL ŞENGÜL

Türkiye’ de Emici Hijyen Ürün Atıklarının Potansiyeli ve Çevre Ekonomisi Tarafından Değerlendirilmesi.....................................................................................

278-286

ZAFER AKBAŞ

Avrupa’nın Güvenlik ve Sosyal İstikrarına Türkiye’nin Katkısı: Sığınmacı Sorunu Örneği.........................................................................................................................

287-294

AYŞE NUR ALBAYRAK

Dilovası Örneğinde Sanayi Kentlerinin Gelişme Fırsatları Ve Çevre Sorunları........

295-308

MUSTAFA DEMİRKOL

Ak Parti Dönemi Alevi Çalıştaylarının Değerlendirilmesi: Bir Oyun Kuramı Yaklaşımı....................................................................................................................

309-321

ENSAR NİŞANCI

Fırat Kalkanı Operasyonu, Terörle Mücadele ve Yeni Türk Dış Politikası...............

322-325

ELİF KIRAN

What to Call The Recent Research Outcomes: Divorce Rates or Indicators of A Paradigm Shift in Turkish Families?..........................................................................

326-336

HASAN AYAYDIN, ABDULKADİR BARUT

Faiz Oranı-Hisse Senedi Getirisi Arasındaki Uzun Dönemli İlişkisi: Ampirik Bir Analiz………………………………………………………………………………..

337-349

ABDULLAH BURHAN BAHÇE, ÖNER GÜMÜŞ

Vergi Suçlarında Tahlilci Yaklaşım Yoluyla Model Ajan Ölçütü Belirlemesi……..

350-364

AKİF ZİYA BAYRAK, ÖNDER DİLEK, ALAATTİN KIZILTAN

Kamu, Özel Ve Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi Yöntemiyle 2008 Küresel Ekonomik Kriz Sonrası Finansal Performans Karşılaştırması……………………………………………………………………..

365-388

ALİ ACARAY

The Analysis of The Relationship Between Organizational Cynicism and Organizational Commitment: A Study In Public Education Sector………………………………………………………………………………..

389-397

ASSİYE AKA

Neoliberal Sağlık Politikalarının Doktorlar Ve Hemşireler Tarafından Algılanma Biçimi………………………………………………………………………….........

398-416

BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ, CANAN DAĞIDIR, AYŞE SEHER AYDIN

Devlet Yatırım Fonları: Türkiye Varlık Fonu İle Sağlanacak Faydalar……………………………………………………………………………..

417-430

AYŞEGÜL DÜZGÜN, CANAN ÇETİN

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Üzerine İş Tatmininin Aracılık Rolü: Trabzon İli Örneği…………………………

431-440

FARUK AKIN, BEHLÜL ERSOY

Yükselen Ekonomilerde Makro Ekonomik Göstergelerin Karşılaştırılması…..........

441-450

BURCU İNCİ

“Stratejik Müşteri Yönetimi” Kavramı Ve Uygulamaları: Bir Örnek Olay Analizi..

451-471

BÜŞRA KARATAŞER

Milli Mücadelenin Finansmanı……………………………………………………...

472-479

OKŞAN TANDOĞAN, DENİZ YETKİN AKER

Türkiye’de Kentleşme, Suç Korkusu Ve Çocuğun Bağımsız Hareketliliği: Tekirdağ Örneği……..................................................................................................

480-494

EBRU TARCAN İÇİGEN

Turizm Sektörünün İstihdam Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi…………

495-501

SEMA YILMAZ GENÇ, RAMAZAN EKİZ

Bölgeler Arası Ekonomik Entegrasyon Uygulamalarına Eleştirel Bir Bakış……….

502-515

BÜŞRA HAYRİYE GÖZTEPE, EMRE İPEKÇİ ÇETİN

OECD’ye Üye Ülkelerin Sağlık Sisteminin VIKOR Yöntemiyle Değerlendirilmesi

516-528

ENVER BAYRAM

Kur’an’da İktisadî Ahlak……………………………………………………………

517-537

ERDAL EKE, BETÜL ÜNAL

Sağlık Hizmetlerinde Yerelleşme Ve Özerkleşme Odaklı Uygulamalar Üzerine Bir Analiz…………………………………………………………………………..........

540-555

İBRAHİM ÇÜTCÜ, ESİN BABALIK

Yenilikçi Tekstil Ürünlerinin İhracat Potansiyeli: Türkiye Uygulaması……………

556-567

ESRA G. KAYGISIZ, IŞIL DEMİRTAŞ

Paylaşım Ekonomisi: Dünya Ve Türkiye Örneklerinin Karşılaştırılması…………..

568-581

EYLÜL KABAKÇI GÜNAY

Küreselleşme Akımının Türkiye’deki Kadın İstihdamı Üzerindeki Etkisi…………

582-600

FAIK ÇELİK

Paranın Ruhçözümsel Tahlili Ve İktisadi Kalkınmayla İlişkisi…………………….

601-609

İLHAN EROĞLU, FATMA ÇELİK

Kapitalist Kriz Ve Ekolojik Krizin Çözüm Yolu Yeşil Teknoloji Olabilir Mi? Geleceğe Bakış……………………………………………………………………...

610-623

FİGEN BÜYÜKAKIN, SEVCAN KAPKARA

Katılım Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi İle Verimlilik Ve Etkinlik Analizi Üzerine Bir Değerlendirme (2010-2015 Dönemi)…………………………………

624-644

FUNDA H. SEZGİN, BERRAK KÖTEN

Altman Z Skoruna Dayalı Sıralı Lojistik Regresyon Modeli İle Finansal Risk Faktörlerinin Belirlenmesi…………………………………………………………..

645-658

GÖKHAN OĞUZ

Hobbesçu Sivil Savaş Paradigması Ve Suriye Devrimi…………………………….

659-669

GÖKMEN KANTAR

Türk Siyasetinde Politik Dil Kullanımı: Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri Miting Konuşmalarının, Söylem Dilinin İçerik Analizi…………

670-692

HALİM TATLI

Gençlerin Sağlık Hizmetleri Talebini Etkileyen Faktörler: Bingöl İlinde Bir Uygulama

693-704

HASAN ŞAHİN, BAYRAM TOPAL

İmalat Sektöründeki Firmaların Bilgi Paylaşımı Yaklaşımı: ISO 1000 İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma……………………………………………………………….

705-717

HAYDAR EFE

Türkiye’nin Karşı Karşıya Kaldığı Göç Ve Mülteci Sorunları………………….......

718-728

HİCRAN ÖZLEM ILGIN, HAKAN URUÇ

Kent Markası Oluşum Sürecinde Tekirdağ Kent İmajı Üzerine Bir Alan Araştırması...

729-738

H. KUTAY AYTUĞ, KADİR KIRDA

Kamu Politikası Ve Gönüllülük: Karar Ağacı Modeli İle Türkiye’de Afet Yönetiminde Gönüllülük Analizi…………………………………………………...

739-748

KEZBAN CİHAN

Dünyada Ve Türkiye’de Fosil Enerji Kaynaklarının Son Durumu Ve Kaya Gazı….

749-760

MEHMET EMİN ERÇAKAR, ÇAĞATAY BAŞARIR

Gelişmekte Olan Ekonomilerde Kredi Derinliği Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi…..

761-776

MURAT AYKIRI, ERKAN TOKUCU, KEREM KARABULUT

Orta Gelir Tuzağından Çıkışta Beşeri Sermayenin Önemi: Üst-Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Bir Uygulama………………………………………………………………

777-802

MUSTAFA CANER TIMUR, NILCAN ALBAYRAK

Kamu Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi: Wagner Kanunu………………………………………………………………………………

803-813