SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2018-2019 Katalogu İçin Tıklayınız

2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

2014-2015 Katalogu İçin Tıklayınız

İktisat (YL) Ders Kataloğu

Ders

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
İKYL505 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 5
İKYL527 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2017-2018 Güz Yarıyılı İktisat Dersleri() 45
İKYL507 EkonometrikAnaliz I 3 0 5
İKYL508 Finansal Piyasalar ve Krizler 3 0 5
İKYL519 İktisat Felsefesi 3 0 5
İKYL521 İktisat Sosyolojisi 3 0 5
İKYL530 İslam İktisadı 3 0 5
İKYL513 Kalkınma İktisadında Seçme Konular 3 0 5
İKYL503 Makroiktisadi Analiz I 3 0 5
İKYL511 Makroiktisadi Uygulamalar 3 0 5
İKYL529 Makro İktisat Teorisi 3 0 5
İKYL523 Osmanlı Dönemi İktisat Tarihi 3 0 5
CIYL598 Para Banka Uygulamaları 3 0 5
İKYL509 Para Politikası Uygulamaları 3 0 5
İKYL525 Türkiye İktisat Tarihi 3 0 5
İKYL515 Yatırım Projeleri Analizi 3 0 5
Toplam AKTS: 60

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
İKYL505 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 5
İKYL528 Seminer 0 2 5
İKYL527 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2017-2018 Bahar YY. İktisat Tezli() 45
İKYL512 Büyüme İktisadında Seçme Konular 3 0 5
İKYL506 Ekonometrik Analiz II 3 0 5
İKYL540 İktisat, Edebiyat ve Sinema 3 0 5
İKYL516 İktisat Felsefesi 3 0 5
İKYL538 İslam Ekonomisi 3 0 5
İKYL534 Makro İktisat Politikası 3 0 5
İKYL529 Makro İktisat Teorisi 3 0 5
İKYL502 Mikroiktisadi Analiz II 3 0 5
İKYL510 Para Politikası Teorisi 3 0 5
İKYL536 Türk Bankacılık ve Finans Sistemi 3 0 5
İKYL520 Türk İktisadi Düşünce Tarihi 3 0 5
İKYL518 Türkiye Sosyoekonomik Yapısı 3 0 5
İKYL514 Yatırım Projeleri Analizi 3 0 5
Toplam AKTS: 65
Tez

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
İKYL532 Tez 0 0 20
İKYL527 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
İKYL532 Tez 0 0 20
İKYL527 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30