Enstitü Kurulu

 

ENSTİTÜ KURULU

Doç. Dr. Emrah İsmail ÇEVİK  Müdür 
Yrd. Doç. Dr. Elif KIRAN Müdür Yrd.
Prof. Dr. Ensar NİŞANCI Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler ABD Bşk.
Prof. Dr. Hasan BOYNUKARA İngiliz Dili ve Edb. ABD Bşk.
Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK İktisat ABD Bşk.
Prof. Dr. Rasim YILMAZ Çalışma İktisadı ABD Bşk.
Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ İşletme ABD Bşk.
Prof. Dr. Yaşar ŞENLER Yeni Türk Edebiyatı ABD Bşk.
Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK Tarih ABD Bşk
Prof. Dr. Melahat TÜZÜN Resim ABD Bşk.
Doç. Dr. Emrah İsmail ÇEVİK Maliye ABD Bşk.
Doç. Dr. Sonel BOSNALI  Fransız Dili ve Edebiyatı ABD Bşk.
Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRM Sağlık Yönetimi Tezsiz ABD Bşk
Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN Yönetim ve Organizasyon ABD Bşk.
Yrd. Doç. Dr. E. Üstün GEYİK Sağlık Yönetimi Tezli ABD Bşk.
Yrd. Doç. Dr. Yıldız AYDIN  Alman Dili ve Edebiyatı ABD Bşk.