SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJELERİ

 

ADI-SOYADI

BÖLÜM

PROJE ADI

DANIŞMAN

YIL

Canan İL

ÇALIŞMA İKTİSADI

Endüstri İlişkileri ve Sendikacılık: Geçmişten Günümüze Türkiye'de Sendikacılık

Doç. Dr. Emrah İsmail ÇEVİK

2017

İbrahim ÇÖREK

ÇALIŞMA İKTİSADI

Yurtdışı İşçi Gelirlerinin Makroekonomik Sisteme Etkileri

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2017

Recep ERÇİK

ÇALIŞMA İKTİSADI

İnsan Kaynakları Yönetiminde Stratejik Planlama

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2017

Gülperi AYAR

ÇALIŞMA İKTİSADI

İşletmelerde İnovasyon Uygulamalarının Performans Üzerindeki Etkisi

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2016

Süleyman IŞIK

ÇALIŞMA İKTİSADI

İşletmelerde İnovasyon Liderliği

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2016

Ömer IŞIK

ÇALIŞMA İKTİSADI

Örgüt ve Yönetimde Çatışma Yönetimi

Doç. Dr. E. Recep ERBAY

2016

Fatma DEMİR

ÇALIŞMA İKTİSADI

Kaizen: Sürekli İyileştirme ve Değişim İlişkileri

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2016

Barış KOÇ

ÇALIŞMA İKTİSADI

Endüstri İlişkileri Bağlamında Yalın Yaklaşımlar: Türkiye ve Japon Örneği

Yrd. Doç. Dr. Davuthan GÜNAYDIN

2016

Ebru BAYRAK

ÇALIŞMA İKTİSADI

Engelli İstihdamı

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2016

Mahide BİLER

ÇALIŞMA İKTİSADI

Türkiye'de Katılım Bankaları ve Uygulamaları

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2016

Hüseyin ÇAKIR

ÇALIŞMA İKTİSADI

Organize Sanayi Bölgeleri; Organize Sanayi Bölgesine Sağlanan Vergisel Avantajlar

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2015

Barış ÖZDEMİR

ÇALIŞMA İKTİSADI

Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2014

Meryem BİTGEN

ÇALIŞMA İKTİSADI

Şubesiz Bankacılığın Türkiye'deki Gelişimi ve Yarattığı Değişimler

Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY

2014

Atakan DİNÇ

ÇALIŞMA İKTİSADI

Türkiye'de İş Kazaları Üzerine Çözüm Önerileri

Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY

2014

Can ATILGAN

ÇALIŞMA İKTİSADI

1990'lı Yıllardan Sonra Türkiye Ekonomisi

Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY

2014

Mutlu ÇELİK

ÇALIŞMA İKTİSADI

Günümüz İş Hayatında Esnek Çalışma Üzerine Genel Bakış

Prof. Dr. Alpay HEKİMLER

2014

Onur DİNER

ÇALIŞMA İKTİSADI

Faizsiz Finansal Araçlardan Sukuk Kavramı, Çeşitleri ve Türkiye Piyasasındaki Etknliği

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2014

Bülent BAKIRCIOĞLU

ÇALIŞMA İKTİSADI

Türkiye Elektrik Piyasası ve Regülasyonu ile Özelleşen Elektrik Dağıtım Şirketleri Verimlilik Analizi

Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY

2014

İlknur ERGÜN

ÇALIŞMA İKTİSADI

Vergi Kültürü ve Vergi Kültürünü Belirleyen Etmenler

Doç. Dr. Murat ÇETİN

2014

Gülhanım DEMİR

ÇALIŞMA İKTİSADI

Tarım Kesiminin Vergilendirilmesi

Doç. Dr. Murat ÇETİN

2014

Mahmut KOTAN

ÇALIŞMA İKTİSADI

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Yönünden Asgari İşbirliğin Tarihsel Süreci, Uygulama Alanları ile Usul ve Esaslar

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2014

Ramazan BALİ

ÇALIŞMA İKTİSADI

Tahakkuk Etmemiş Kamu Olanaklarının Korunmasına İlişkin Yöntemler

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2014

Erol MENEKŞE

ÇALIŞMA İKTİSADI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na Bağlı Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Sosyal Hizmet Uygulamalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı

Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖRMÜŞ

2014

Ali YURTTABİR

ÇALIŞMA İKTİSADI

Teşvik Kavramı ve Türk Teşvik Sistemi

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2014

Ufuk BOZAN

ÇALIŞMA İKTİSADI

Tekirdağ İli Kırsalında Kişilere ve Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçların Analizi (2009-2013)

Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY

2014

Ulaş Mülayim ÇELİK

ÇALIŞMA İKTİSADI

Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı

Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖRMÜŞ

2014

Abdullah Yavuz OSMANOĞLU

ÇALIŞMA İKTİSADI

Markanın Satın Alma Üzerindeki Etkileri

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2014

Raşit KIYAK

ÇALIŞMA İKTİSADI

İş Yerinde Psikolojik Saldırı: MOBBİNG

Yrd. Doç. Dr. Davuthan GÜNAYDIN

2016

Cihat ŞAHİN

ÇALIŞMA İKTİSADI

Türk Vergi Sisteminde Vergi Aflarının Etkinlik ve Verimlilik Açısından İncelenmesi

Prof. Dr.Rasim YILMAZ

2015

Fatmagül ÖZTÜRK

ÇALIŞMA İKTİSADI

Türk Vergi Sisteminde Teknoparklara Uygulanan Verdi İstisnaları

Doç. Dr. S. Murat ÇETİN

2015

Dilek SÖZÜTOK

ÇALIŞMA İKTİSADI

Vergi Denetimi ve Türkiye'de Uygulamaları

Doç. Dr. Murat ÇETİN

2015

Muhammed Enez ÜNAL

ÇALIŞMA İKTİSADI

İhracatta Vergi Teşvikleri ve KDV İadesi

Doç. Dr. Murat ÇETİN

2015

Osman GİRİŞEN

ÇALIŞMA İKTİSADI

Yoksullukla Mücadele Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Değişen Rolü

Yrd. Doç. Dr. Lütfü ŞİMŞEK

2014

Murat KOCAMAN

ÇALIŞMA İKTİSADI

Türkiye'de Büyükbaş Hayvan Üretiminde İşgücü Sorunu: Tekirdağ İli Örneği

Yrd. Doç. Dr. Davuthan GÜNAYDIN

2015

Haluk ÇAKAR

ÇALIŞMA İKTİSADI

Kredi Faizi ile Vade Farkı ve Mevduat Fazizi ile Kar Payı Arasındaki Farklılıklar ve Ekonomiye Etkileri

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2014

Yavuz OĞUL

ÇALIŞMA İKTİSADI

Türkiye'de Girişimcilik ve Bir Uygulama Örneği

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2015

Melis NALLAR

ÇALIŞMA İKTİSADI

Ülkemizde KOBİ Destek ve Kredileri

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2015

Ezgi ÖZTÜRK

ÇALIŞMA İKTİSADI

Finansal Kiralama ve Türkiye'deki Gelişimi

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2015

Engin ÇEBİ

ÇALIŞMA İKTİSADI

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları Kapsamında Tarımsal estekleme Sisteminin İncelenmesi ve Türkiye Uyumunun Sonuçları

Doç. Dr. E. Recep ERBAY

2015

Özgür BAL

ÇALIŞMA İKTİSADI

Borsaya Kote Edilmiş Büyük Ölçekli Tekstil İşletmelerinin Mali Tablolarının Analizi

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2014

Halil İbrahim ABASIZ

ÇALIŞMA İKTİSADI

Kayıtdışı İstihdam ve Sosyal Güvenlik Reformu Çerçevesinde Kayıtdışı İstihdamın Önlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Lütfü ŞİMŞEK

2014

Bülent ERTEN

ÇALIŞMA İKTİSADI

Tapu Müdürlüklerinde Yaşanılan Bazı Sıkıntılar ve Çözüm Önerileri

Doç. Dr. Murat ÇETİN

2014

Selma ALGIN

ÇALIŞMA İKTİSADI

Serbest Bölgeler ve Avrupa Serbest Bölgesinin Ekonomiye ve İstihdama Katkısı

Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖRMÜŞ

2014

Gülhan BAŞAR

ÇALIŞMA İKTİSADI

İşsizlik Sigortası Yönetimi ve Finansmanı

Doç. Dr. Oğuz KAYMAKÇI

2014

Sevda LEYLAK

ÇALIŞMA İKTİSADI

Hedef Pazar Seçiminde Pazarlama ve Halkla İlişkiler

Yrd. Doç. Dr. Lütfü ŞİMŞEK

2014

Hasan KAHRAMAN

ÇALIŞMA İKTİSADI

İşsizlikle Mücadelede İş ve Meslek Danışmanlığının Rolü: Tekirdağ İli Örneği

Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖRMÜŞ

2014

Fatma GÖRGEN

ÇALIŞMA İKTİSADI

Kamu Kurumlarında Performans Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖRMÜŞ

2014

Cemile Özge ACARKAN

ÇALIŞMA İKTİSADI

Girişimcilik

Yrd. Doç. Dr. Lütfü ŞİMŞEK

2014

Hakan YORULMAZ

ÇALIŞMA İKTİSADI

Ekoturizmi'nde Girişimcilik ve Trakya Bölgesi'nde Ekoturizm Girişimciliği

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem VATANSEVER

2014

Emre AŞÇI

ÇALIŞMA İKTİSADI

Üretim Yönetim Sistemleri; MRP, MRPII ve ERP Yazılım Projesi Örneği

Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖRMÜŞ

2014

Gürkan LAPA

ÇALIŞMA İKTİSADI

İnşaat Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetiminin Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Üstün GEYİK

2014

Emin İLHAN

ÇALIŞMA İKTİSADI

Tekirdağ İli Agrega Üretim Sektörü ve Pazarlama Stratejileri

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Üstün GEYİK

2014

Alper KARA

İŞLETME İ.Ö.

Alternatif Bir Finansal Araç: Sukuk ve Finansal Sistemdeki Yeri

Prof. Dr. Mecit Ömer AZABAĞAOĞLU

2017

Seval ASLAN

İŞLETME İ.Ö.

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2017

Veli KARADAĞ

İŞLETME İ.Ö.

Beyaz Eşya Sektöründe İşletmelerde Tedarik Zinciri Uygulamaları

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2017

Beste Özlem ERDİL

İŞLETME İ.Ö.

Türkiye'de Ağaç İşleri Sektörünün Analizi

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2017

Suzan GÜNEY

İŞLETME İ.Ö.

Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması

Yrd. Doç. Dr. Harun HURMA

2017

Beytullah ÖZDEMİR

İŞLETME İ.Ö.

İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve Bir İş Zekası Uygulaması

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2017

Duygu BENZER GÜREL

İŞLETME İ.Ö.

Aromatik ve Tıbbi Bitkilerin Türkiye ve Dünya Pazarındaki Yeri

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2017

Selahattin YILMAZ

İŞLETME İ.Ö.

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2017

Göksel TEZGAN

İŞLETME İ.Ö.

İşletmelerde Finansman Sorunları ve Çözüme Yönelik Yapılması Gerekenler

Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN

2017

Volkan ŞEN

İŞLETME İ.Ö.

Yalın Muhasebe Uygulamaları ve İşletmelerde Uygulanabilirliğinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Harun HURMA

2017

Habip ÇETİNKAYA

İŞLETME İ.Ö.

Türkiye'de Banka Sigortacılığı

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2017

Önder PERVER

İŞLETME İ.Ö.

Marka Algısı, Şirketler ve Tüketiciler İçin Katma Değeri

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2017

Gökçe SEVER

İŞLETME İ.Ö.

Adliyelerin Genel Sorunları ve Adliyelerdeki İş Yükü

Yrd. Doç. Dr. Seda Ş. GÜNGÖR

2017

Nurcan GÖK

İŞLETME İ.Ö.

Çerkezköy İlçesinde Sanayileşmenin Nedenlerinin ve Sonuçlarının Analizi

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2017

Gürkan ÖZDEMİR

İŞLETME İ.Ö.

Çevreye Duyarlı Üretimin İşletmelere Faydaları

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2016

Kadir TAŞKIN

İŞLETME İ.Ö.

Türkiye'de Kütüphanecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2016

Sevilay TÜREDİ

İŞLETME İ.Ö.

Marka ve Tescili: Tekirdağ İli Süt ve Süt Ürünleri Tescili

Yrd. Doç.Dr. Seda Ş. GÜNGÖR

2016

Erdem ERKMEN

İŞLETME İ.Ö.

Tedarik Zinciri Yönetimi Gelişimi, Süreçler ve Yararları

Prof. Dr. Oğuzhan AYDEMİR

2016

Selim BAYAR

İŞLETME İ.Ö.

TMS 2 Stoklar Standardı ve Stokların Muhasebeleştirilmesi

Prof. Dr. Oğuzhan AYDEMİR

2016

Mustafa EKER

İŞLETME İ.Ö.

Tüketicilerin Bilinçaltı Reklamlara İlişkin Tutumları: Tekirdağ İli Çorlu İlçesinde Bir Araştırma

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2016

Musatafa EROL

İŞLETME İ.Ö.

Lojistik Maliyetleri ve Maliyete Dayalı Lojistik Yönetimi

Prof. Dr. Oğuzhan AYDEMİR

2016

Recep AYSU

İŞLETME İ.Ö.

Şirket Birleşmeleri ve Muhasebeleştirilmesi

Prof. Dr. Oğuzhan AYDEMİR

2016

Şafak MEMİ

İŞLETME İ.Ö.

Sosyal Pazarlama Açısından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2016

Ayça DÖNEL GÖRÜCÜ

İŞLETME İ.Ö.

Mağaza Atmosferinin Mağaza Seçimine Etkisi

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2016

Yüksel YILMAZ

İŞLETME İ.Ö.

Türkiye ve Dünya'da Cam Sanayi, Cam Sektörünün Gelişimi ve Genel Durum

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2016

Esen Şentürk KAPANKAYA

İŞLETME İ.Ö.

Ticaret Borsalarının Tarımdaki ve Tarımsal Ürünlerin Pazarlamasındaki Rolü

Doç.Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2016

Eren Güven ŞENTÜRK

İŞLETME İ.Ö.

İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Müşteri Bağımlılığına Etkisi

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2016

İbrahim VELİSHA

İŞLETME İ.Ö.

Türkiye'nin Enerji İhtiyaçaları ve Sürdürülebilir Enerji Kaynakları

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2016

Rüya YAMANOĞLU

İŞLETME İ.Ö.

Lojistik Köyler

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2016

Ali ÖZTÜRK

İŞLETME İ.Ö.

Lojistik Depolarda Süreç Yönetimi

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2016

Fatma ORAL

İŞLETME İ.Ö.

Girişimcilik ve Girişimcilik Kültürü

Yrd.Doç. Dr. Ali GÜREL

2016

Kubilay ERKLİ

İŞLETME İ.Ö.

Türkiye'de Borsa Bilinci

Yrd.Doç. Dr. Seda Ş. GÜNGÖR

2016

Ramazan UZUN

İŞLETME İ.Ö.

İşletmelerde Toplam Üretken Bakım Faaliyetlerinin Önemi

Prof.Dr. Ahmet KUBAŞ

2015

Çağla YOLCU

İŞLETME İ.Ö.

Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerine (AVM) İlişkin Tutumları

Doç.Dr. Murat S. SELVİ

2016

Selvihan TURAL ŞERİFOĞLU

İŞLETME İ.Ö.

İşletmelerde Performans Değerlendirme. İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Önemi ve Tekirdağ Bölgesinde Bir Özel Sektör İşletmesi Uygulaması

Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN

2016

Aydın KURTOĞLU

İŞLETME İ.Ö.

Fiyat İndirimlerinin Örgütsel Satın Almaya Etkisi

Doç. Dr. Murat Selim SELVİ

2016

Mutlu SAĞLAM

İŞLETME İ.Ö.

Otomotiv Sektöründe Altı Sigma Uygulaması

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2016

Emel UÇAR

İŞLETME İ.Ö.

Girişimcilik ve Kadın Girişimciliği

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2015

Mustafa ADIYAMAN

İŞLETME İ.Ö.

Türkiye'de İlaç Üretimi ve Patent: Riskler ve Fırsatlar

Yrd. Doç. Dr. Seda Ş. GÜNGÖR

2015

Seda ÜÇGÜL ARABACIOĞLU

İŞLETME İ.Ö.

Kaizen ve Beyaz Eşya Sektöründe Uygulamaları

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2014

Soner ÇİZEN

İŞLETME İ.Ö.

Tekirdağ İli 2023 Vizyonu ve Projeksiyonu

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2013

Metehan PEKOL

İŞLETME İ.Ö.

Atık Kağıdın Geri Dönüşümü ve Türkiye Ekonomisine ve Çevreye Katkıları

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2014

Meltem KESKİN

İŞLETME İ.Ö.

Mobbing ve Mobbingle Başa Çıkmanın Yolları

Doç.Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Gökay ŞENOL

İŞLETME İ.Ö.

Süper Marketlerin Mobil Reklamlarına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Tutumları

Doç.Dr. Murat S. SELVİ

2015

Selen KİMSESİZGİL

İŞLETME İ.Ö.

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2015

Behriman TUĞLU

İŞLETME İ.Ö.

Serbest Bölgelerin Bölge Ekonomisine Katkısı ve Avrupa Serbest Bölge Örneği

Yrd.Doç. Dr. Ali GÜREL

2015

Emine Gül DEMİR

İŞLETME İ.Ö.

Adalet Bakanlığında Çalışan Yöneticilerin Otoriter ve Babacan Liderlik Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN

2015

Ülkü Soner AYAS

İŞLETME İ.Ö.

Kauçuk Yakıt Hortumu Üretimi ve Otomotiv Sanayinin Türkiye'deki Gelişimi

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2014

Harun METİNOĞLU

İŞLETME İ.Ö.

Tedarik Zinciri Risk Yönetimi

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2014

Ayben AKSU

İŞLETME İ.Ö.

Trakya'da Turizm Potansiyeli

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2014

Meryem SARICAN USLU

İŞLETME İ.Ö.

Süreç İyileştirme ve Örnek Bir Uygulama

Prof. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Yasin USLU

İŞLETME İ.Ö.

Bilgi Yönetimi ve Örnek Bir Uygulama

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Emine CAN

İŞLETME İ.Ö.

Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi

Prof. Dr. Oğuzhan AYDEMİR

2016

Mehmet EKTİ

İŞLETME İ.Ö.

KOBİ'ler ve Finansal Yönetim

Prof. Dr. Oğuzhan AYDEMİR

2016

Abdülkadir TİFTİKÇİ

İŞLETME İ.Ö.

İnovasyon Stratejilerinin Ülke Kalkınmasına Etkileri, Türkiye Profili ve Tekirdağ İli Analizi

Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN

2015

Hilal GÜRBÜZ

İŞLETME İ.Ö.

Tarım Ürünleri İhracatında Devlet Yardımları

Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY

2014

Yaşar EKİCİ

İŞLETME İ.Ö.

Mobilya Endüstrisinde Üretim ve Pazarlama Sorunların İlişkin Örnek Olay Çalışması

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2015

Hülya AVCI

İŞLETME İ.Ö.

Toplam Kalite Yönetiminde Liderliğin Önemi

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Nurcan SAİTOĞLU

İŞLETME İ.Ö.

Bireysel Bankacılığın Gelişimi ve Örnek Bir Banka Uygulaması

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2014

Volkan TOPAL

İŞLETME İ.Ö.

2000'li Yıllarda Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomiye Karşı Alınan Önlemler

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Rıdvan YAVUZ

İŞLETME İ.Ö.

Mobbing ve Tekirdağ Devlet Hastanesi Araştırması

Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN

2014

Dursun ŞİMŞEK

İŞLETME İ.Ö.

Muratlı Un Fabrikalarında Maliyet ve Muhasebe Sistemi

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2014

Sedat ZARARSIZ

İŞLETME İ.Ö.

Muhasebede Etiğin Rolü ve Etik Muhasebe Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2014

Mesut Kaan PALA

İŞLETME İ.Ö.

İnternet Bankacılığının Banka Etkinliğine Etkisi

Prof. Dr. Oğuzhan AYDEMİR

2016

Arzu AYDINER ÖZİL

İŞLETME İ.Ö.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2016

Serkan BAŞAK

İŞLETME İ.Ö.

İşten Ayrılma Niyeti ve Örgütsel Özdeşleme Üzerine Tekirdağ İlinde Kantitatif Bir Çalışma

Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN

2016

Ayşen KURT

İŞLETME İ.Ö.

Tarımsal Ürünlerde Uygulanan KDV Oranları

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2016

Aslı GÜVENİLİR

İŞLETME İ.Ö.

İç Turizmi Geliştirmenin Önündeki Engelleri Tespit Etmeye Yönelik Nitel Bir Araştırma: Şarköy Örneği

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2015

Görkem BALCI

İŞLETME İ.Ö.

Afet Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri: Tekirdağ Örneği

Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN

2015

Mustafa DEMİR

İŞLETME İ.Ö.

Trakya Bölgesinde Tekstil Sektörünün Örnekleme Yöntemi ile Mali Yapılarının İncelenmesi ve Mali Yapılarının Güçlendirilmesi İçin Çözüm Önerileri

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2015

Hasan TUNCA

İŞLETME İ.Ö.

Kobilerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi Tekirdağ İli Kobilerin Gelişim Örneği

Yrd. Doç. Dr. Seda Ş. GÜNGÖR

2015

Murat PEHLİVANOĞLU

İŞLETME İ.Ö.

Toplam Kalite Yönetimi Kavramının Gelişimi ve Türkiye Uygulamaları

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2015

Atakan KARABULUT

İŞLETME İ.Ö.

Satış Geliştirme Aracı Olarak 'INSERT' Uygulamasının Süper/Hipermarket Açısından Değerlendirilmesi Çorlu İlçesinde Bir Araştırma

Doç. Dr. Murat Selim SELVİ

2015

Şansal ERBİRSİN

İŞLETME İ.Ö.

Şirketlerin Tasfiye Süreçlerinin Analizi

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2014

Volkan Felat DEMİRBAĞ

İŞLETME İ.Ö.

Türk Bankacılık Sektörünün Temel Analizi Tarihsel Gelişim Süreci

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Cemal Bahadır ŞEYHOĞLU

İŞLETME İ.Ö.

Türkiye'de İthalat ve İhracat Rejimi Organizasyon Türü Uygulamaları

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Suat KAYNAKÇI

İŞLETME İ.Ö.

Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Seçecekleri

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Burcu ÖZTAŞ

İŞLETME İ.Ö.

Aile Şirketlerinde Satın Alma Sürecinde Yaşanan Sorunlar

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2014

Gökhan AKTAŞ

İŞLETME İ.Ö.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Aracı Olarak Antidamping Vergisi

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2014

Işıl UZUN

İŞLETME İ.Ö.

KOBİ'lerde Sosyal Medya Kullanımı

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2014

Murat YALÇIN

İŞLETME İ.Ö.

Küresel Finans Piyasaları ve Türk Finans Piyasasının Analizi

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2014

Sevim ERTEN

İŞLETME İ.Ö.

Üniversitelerde Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimleri : "Namık Kemal Üniversitesi Örneği

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Taner SEZER

İŞLETME İ.Ö.

İşletme Bütçeleri ve Hazırlanması

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Mustafa DEMİRKAPLAN

İŞLETME İ.Ö.

Türkiye'de Kimyasal İlaç Sektörünün Analizi

Yrd. Doç. Dr. Muharrem BAKKAL

2014

Serkan ORAK

İŞLETME İ.Ö.

Bilişim be Bilgi Teknolojilerinin İşletme Performansına Etkileri

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2014

Turan GÜLTEN

İŞLETME İ.Ö.

Ticari Tüzel Kişilerin Gayrimenkul Tasarrufları

Yrd. Doç. Dr. Seda Ş. GÜNGÖR

2014

Levent DEMİRTAŞ

İŞLETME İ.Ö.

Müşteri Odaklı Organizasyonlarda "Müşteri İlişkileri Yönetimi"

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Mustafa ÇEBİ

İŞLETME İ.Ö.

MARTAŞ Limanı

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2016

Arif Emre ADAL

İŞLETME İ.Ö.

Tekstil Sektöründe Yaşanan Gelişmelerin Analizi

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2016

Hasan Can BOZKURT

İŞLETME İ.Ö.

Sosyal Ağların Tüketici Davranışlarına Etkisi

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2015

Neşe KILIÇ İSMAİLOĞLU

İŞLETME İ.Ö.

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri: Bursa İli Uygulaması

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2015

Perihan Özlem OLCAY

İŞLETME İ.Ö.

İş Kümelerinin Rekabet Gücünün ve İhracata Etkileri

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2014

Pınar GÜNER

İŞLETME İ.Ö.

Türk Hukukunda Sermaye Şirketlerinin İflası ve İflasın Ertelenmesi Üzerine Tekirdağ Uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. Seda Ş. GÜNGÖR

2014

Emine YILDIZ

İŞLETME İ.Ö.

Örgütlerde Etkin Zaman Yönetimi

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Ayhan YILDIRIM

İŞLETME İ.Ö.

İthalatta Haksız Rekabete Karşı Alınan Önlemler, AB ve Türkiye Uygulamalarının Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY

2014

Burçin ŞEN

İŞLETME İ.Ö.

İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletmelerdeki Verimliliğine (PRODUCTIVITE) Etkisi

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Hamit GÜRBÜZ

İŞLETME İ.Ö.

2023 İhracat Stratejisinde Tek Pencerenin Yönü

Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY

2014

Recai GÜNENÇ

İŞLETME İ.Ö.

Halkbankasının KOBİ İşletmelerinin Finansmanındaki Yeri

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2014

Ömer YİĞİT

İŞLETME İ.Ö.

Organizasyon Kültürü ve Organizasyon Kültürünün Çalışan Motivasyonu ile İş Performansına Etkisi

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Begümcan SEVİM

İŞLETME İ.Ö.

Tüketici Kredilerinde Yaşanan Sorunlar

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2016

Feride ERLER

İŞLETME İ.Ö.

Türkiye'de Şirket Birleşmeleri

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2015

Yalçın Yalım ENGÜRLÜ

İŞLETME İ.Ö.

Marka Kavramı ve E-Ticarette Markalaşma Süreci

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2015

Muhammed Cüneyit BURAK

İŞLETME İ.Ö.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Dalga Enerjisinin Türkiye'de ve Dünya'da Kullanımı

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2015

Şenay GÜLMEZ

İŞLETME İ.Ö.

Şirketlerde İç Denetimin Etkinliğinin Bağımsız Denetime Katkısı

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2015

Mehmet Şenol BENLİ

İŞLETME İ.Ö.

Mirasçıların Terekedeki Gayrimenkulleri İlişkin İmar Planlarına Karşı Dava Açma VE Yürütme Ehliyeti

Yrd. Doç. Dr. Seda Ş. GÜNGÖR

2015

Aylin ÖZDEMİR

İŞLETME İ.Ö.

Muhasebe Hileleri Kapsamında Bağımsız Denetim ve Bağımsız Denetçilerin Sorumluluğu

Doç. Dr. S. Oğuzhan AYDEMİR

2015

Sibel SOYDUGAN VARIŞ

İŞLETME İ.Ö.

Mobil Pazarlama

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2015

Emine YURTTAŞ

İŞLETME İ.Ö.

Saray İlçesi ve Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2014

Faruk GENCER

İŞLETME İ.Ö.

Bilişim Sektöründe Kariyer Planlamanın Motivasyona Etkisi

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2014

Onur SADİ

İŞLETME İ.Ö.

Entelektüel Sermaye Kavramının Pazarlama Yönetimi Üzerindeki Etkileri

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2015

YILDIZ ÖZKAN

İŞLETME İ.Ö.

OTOMATİV YAN SANAYİ İÇİN İSO9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SÜRECİNDENİSO/TS 16949 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNEGEÇİŞİN UYGULANMASI.

PROF. DR.AHMET KUBAŞ

2014

Yücel GENÇ

MALİYE YL

Türk Vergi Mevzuatında Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluklarının Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri

Yrd. Doç. Dr. Nüket KIRCI ÇEVİK

2017

Ahmet BERBER

MALİYE YL

2000 Yılı Sonrası Türkiye'de Savunma Harcamalarının Gelişimi

Yrd. Doç. Dr. Nüket KIRCI ÇEVİK

2017

Yavuz KILIÇ

MALİYE YL

Maastricht Antlaşması

Yrd. Doç. Dr. Lütfü ŞİMŞEK

2016

Ercan OBUT

MALİYE YL

Danıştay Kararları Işığında Ödeme Emri

Doç. Dr. Emrah İsmail ÇEVİK

2016

Kadriye ÇETİN

MALİYE YL

Vergi Yönetiminin Yeniden Organizasyonunda Türkiye Örneği

Prof. Dr. Abdulkadir IŞIK

2016

Deha DAĞ

MALİYE YL

Vergi Adaleti ve Türk Vergi Sisteminin Vergi Adaleti Açısından Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Lütfü ŞİMŞEK

2016

Fatih MERİÇ

MALİYE YL

AB Ve Türkiye'de Uygulanan Tarımsal Destekleme Politikaları

Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM

2016

Kader TARAR

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Sezaryen Doğumları Arttıran Faktörler

Prof. Dr. Ensar NİŞANCI

2016

Uğur BULUT

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Genel Sağlık Sigortası ve Finansmanı

Prof. Dr. Ensar NİŞANCI

2016

Hayriye CİVAN

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Sağlık İşletmelerinde Personelin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler

Yrd. Doç. Dr. Hayriye IŞIK

2015

Şenay TOPAL

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Sağlık Kurumlarında Mobbing

Yrd. Doç. Dr. Müzehher YAMAÇ

2015

Seda SUAT

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Abdulkadir IŞIK

2014

Yasemin GÜRBÜZ

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Sağlık Kuruluşlarında Mobbing

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2014

Nevriye Burcu TOPÇU

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye'de Bakış Açısının Önemi Nedir?

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2014

Nergis SOYSAL

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Sağlıkta Kalite Yönetimi

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2014

Özgül KAYA

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Kamu Hastanelerinin Organizasyon Yapısı

Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY

2014

Sevim AKGÜL

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Kamu Hastanelerinde İlaç ve Tıbbi Malzeme Lojistiği

Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY

2014

Yavuz AKBULUT

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Afetlerde ve Acil Durumlarda Kriz Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY

2014

Bilge Sertel TÜFEKÇİ

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

İlköğretim Okullarında Uygulanan Okul Sütü Projesi ve Ebeveynlerin Bu Konu Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Örnek Çalışma

Yrd. Doç. Dr. Birol TOPÇU

2014

Recep EROL

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Türkiye'de Sağlık Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması

Prof. Dr. Abdulkadir IŞIK

2013

Coşkun DAĞDELEN

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Sağlık Harcamalarının Artış Nedenleri: Trakya Örneği

Prof. Dr. Abdulkadir IŞIK

2014

Dgürbüz GÖKSU

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Türkiye'de Sağlık Harcamaları

Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY

2014

Emrah METİN

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Sağlık Sektöründe Finansman Teknikleri

Yrd. Doç. Dr. Tülin YILDIZ

2015

Müşfik DÜNDAR

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Lider ve Yönetici Kavramlarının İncelenmesi ve Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Tülin YILDIZ

2014

Mesude GÖNÜL

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Sağlık Sektöründe Çalışanlar Arası Mobing ve Hemşirelik Mesleği Örneği

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Üstün GEYİK

2014

Bircan TAYLAN

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Sağlık Sektöründe Bilişim Sistemleri

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2014

Özgür ÖZSOY

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Kurum Kültürü

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Üstün GEYİK

2014

Dilek BOSTANCIOĞLU

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

NKÜ Muratlı Meslek YükseKokulu Öğrencilerinin Çevre Farkındalık ve Tutum Düzeylerinin ve Bunları Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Gamze Varol SARAÇOĞLU

2014

Mergül ÖZTÜRK

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

NKÜ Muratlı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi

Yrd. Doç. Dr. Gamze Varol SARAÇOĞLU

2014

Zeynep UYSAL

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Hastaya Yönelik Şiddet ve Özkıyım

Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY

2014

Hayriye ÖZDEMİR

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Hayriye IŞIK

2014

Bilgen BULAK

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Yoksullukla Mücadele Politika ve Yöntemleri

Yrd. Doç. Dr. Birol TOPÇU

2014

Hasibe ŞIK

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Ameliyathane Mimarisi

Prof. Dr. Abdulkadir IŞIK

2014

Cevat ÖZGÜÇ

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Sağlıkta Yeniden Yapılanma ve Uluslararası Stratejilerin Etkileri

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2014

Gülsüm MERT

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Sağlık Turizmi ve Uygulama Birliği

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2014

Uğuray BAŞARGAN

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Aile Hekimlerinin Tatil Satınalma Karar Sürecine İlişkin Bir Araştırma: Tekirdağ İli Örneği

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2016

Dilek KUNDUZ

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Sağlıkta Çalışan Güvenliği'nin Türkiye Analizi

Doç. Dr. Murat ÇETİN

2015

Mete Han IŞIK

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Refah Devleti Sağlık Hizmetleri; Türkiye Örneği

Yrd. Doç. Dr. Davuthan GÜNAYDIN

2015

Furkan GÜNER

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Sağlıkta Dönüşüm Projesi Kapsamında e-Sağlık

Yrd. Doç. Dr. Davuthan GÜNAYDIN

2015

Tuba KUTLU

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Hemşirelerin Mobil Reklamlara Yönelik Tutunları: Tekirdağ/Çorlu Devlet Hastanesi Örneği

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2015

Firdevs GÜLER

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Özel Hastanelerin Reklamlarına İlişkin Hasta Durumları : Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Örneği

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2015

Murat AYAR

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Ülkelerin Günümüz Yönetim Şekillerine ve Gelir Düzeylerine Göre Sağlık Düzey Ölçütlerinin Karşılaştırılması

Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU

2015

TÜRKAN ARGAN

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA TÜKENMİŞLİK SENDROMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEK İÇİN YAPILAN ÇALIŞMA

YRD. DOÇ.DR. MUHARREM BAKKAL

2015

MUSTAFA ÇALIM

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ

PROFDR.RASİM YILMAZ

2013

SERPİL HEDİYE YEŞİLYURT

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ

PROFDR.RASİM YILMAZ

2014

MERAL TİRYAKİ

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

SAĞLIKTA YENİDEN YAPILANMA VE ULUSLAR ARASI STRATEJİLERİN ETKİLERİ

PROF.DR. RASİM YILMAZ

2014

ALPER ATASOY

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Yrd. Doç. Dr. E. Üstün GEYİK

2014

YUSUF YEŞİLYURT

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

SAĞLIK FİNANSMANI

Yrd. Doç. Dr. E. Üstün GEYİK

2014

MUSTAFA DÖNMEZ

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

EVDE SAĞLIK HİZMET VE HASTALARIN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

PROF.DR. RASİM YILMAZ

2014

ENBİYA ULUTAŞ

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

TÜRKİYEDE SAĞLIK TURİZMİ VE SAĞLIK TURİZMİNDE TERMAL TURİZM SEKTÖRÜNÜN MEVCUT ANALİZİ

Yrd. Doç. Dr. Birol TOPÇU

2014

NUR DİLEK GÜNEŞ

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2014

SERHAT GÖÇER

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

TÜRKİYEDE SAĞLIK TURİZMİ

Yrd. Doç. Dr. Davuthan GÜNAYDIN

2014

ESRA GÜLNARİN

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

SAĞLIK TURİZMİ

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

2014

SEVGİ TAŞLIDERE

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

BİR İLÇENİN AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

YRD. DOÇ. DR. GAMZE VAROL SARAÇOĞLU

2014

BAHTİYAR DAMAR

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ

PROF. DR. RASİM YILMAZ

2014

HÜSEYİN ATAK

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ

ÜLKEMİZDEKİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GSS ANALİZİ

YRD. DOÇ. DR. E.RECEP ERBAY

2014

Cankat DELİSOY

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarına Etki Eden Liderlik Tipleri İncelemesi: Karizmatik Liderlik

Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN

2017

Ersan TOPÇULAR

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ceza İnfaz Kurumu Personeli Motivasyonuna Etki Eden Faktörler

Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN

2017

Tezcan ÇETİN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

ARGE'lerde İnovasyonun Önemi

Prof. Dr. Oğuzhan AYDEMİR

2017

Bülent ÇETİN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İşletme İçi Gelişimde Sürekliliği Sağlamak/ Kaizen

Prof. Dr. Oğuzhan AYDEMİR

2017

Cuma ERTÜRK

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Sağlık Hizmetleri Sunumu ve Yeni Pazarlama Stratejileri

Prof. Dr. Oğuzhan AYDEMİR

2017

Cüneyt YILDIZ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Türkiye Cumhuriyeti Gümrüklerinde İhracat İşlemleri, İhracat Rejimi Uygulamasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri; Yerel Uygulama Örneği Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

Yrd. Doç. Dr. Seda Ş. GÜNGÖR

2017

Kadir GÜREL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma İkilemleri

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2017

Gökhan SOYARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Aile Şirketleri Neden Kurumsallaşmıyor Çorlu-Tekirdağ Bölgesi Aile İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma

Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN

2016

Ali KATAR

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Katılım Bankalarında Müşteri Memnuniyeti Üzerine Tekirdağ Süleymanpaşa'da Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN

2016

Mesut DEMİRTAŞ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Hemşehri Dernekleri: Çerkezköy Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2015

Fuat AYDIN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Türkiye'de İtfaiye Teşkilatının Yönetim Şekli

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2015

Mehtap ÇAKIR

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Sanayi İşletmelerinde Personel Seçim Sürecine İlişkin Bir Araştırma

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2015

Serpil ÇİLESİZ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Üniversitelerde Mobbingin Etkisi

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2015

Sibel KARACAOĞLU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

E-ticaret ve Türkiye'deki Uygulamaları

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2015

Yüksel ALTIN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Türkiye'deki Resmi Politikalar ve Özel Okullardaki Çalışmalar

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2014

Zerrin MERCAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyelerinin ve Öğretim Görevlilerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler ve Motivasyon Araçları

Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN

2014

Serkan ÇERİ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Şahsi Yaşam ile Çalışma Hayatında Zaman Yönetimi ve Başarıya Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2014

Mustafa YARAŞ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yönetim Bilişim Sistemlerinin Eğitim ve Öğretim Sürecinde Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2014

Hakan ASMA

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Okul Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisi

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Hakan CÖMERTLER

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Sertaç SAĞDIÇ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Şule Deniz AKDENİZ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ülkemiz Bankacılık Sektöründeki En Son Trendler ve Gelecek Yapılanmaları

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Feride ÜLKEN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Stresin Çalışma Yaşamına Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN

2014

Elif ATEŞ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Sağlık Sektöründe Dönüşüm Aracı Olarak Kullanılan Genel Sağlık Sigortasının Türkiye'de Uygulanabilirliği ve Tekirdağ Analizi

Yrd. Doç. Dr. Seda Ş. GÜNGÖR

2014

Ahmet BAYKAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörde Dış Kaynak Kullanımı

Yrd. Doç. Dr. Seda Ş. GÜNGÖR

2014

Gökçe OKŞARIN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Finansal Tablolar Analizi ve Örnek Bir Şirket Uygulaması

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2014

Serkan SUBAY

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

AVM'lerde Perakendecilik Sektörünün Analizi; TEKİRA AVM Örneği

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2016

Hatice ÇALIŞKAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Türkiye'de KOSGEB Faaliyetlerinin Analizi

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2016

Arda DİNÇER

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Enerji Sektöründe Kayıp Kaçakla Mücadele ve Ülke Ekonomisine Katkıları

Prof. Dr. Oğuzhan AYDEMİR

2016

Neşe SARILGAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğü'nün Tarımsal Üreticilere Yapmış OlduğuHizmetlerin Analizine İlişkin Bir Araştırma

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2016

Göktuğ YILMAZ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Müşterilerin Mağaza İmajı Algılamarı: Lüleburgaz KOTON Mağazası Örneği

Doç. Dr. Murat Selim SELVİ

2016

Hatice ÜZEL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketicinin Satınalma Davranışına Etkisi: Tekirdağ İli Çorlu Belediyesi Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Doç. Dr. Murat Selim SELVİ

2016

Şükran ALTUN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözüm Yollarından Biri Olarak Uzlaşma Müessesesi (Tekirdağ Örneği)

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2016

Ömer İLERİ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Türk Telekominikasyon A.Ş. Özelleştirmesi ve Özelleştirme Sonrası Sektör Pazar Verileri Analizi

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2016

Çiğdem ÇİVREKOĞLU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kentiçi Ticari Taşımacılık Yapan Personel ve Öğrenci Servis Araçlarının Sorunları ve Bir Model Önerisi

Doç. Dr. Murat Selim SELVİ

2016

İlhan MUTLU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Örgütsel Bağlılık: Çerkezköy Beldesi Kamu ve Özel Sektör Bankaları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz

Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN

2016

Selçuk DAL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Şarap Üretimi ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar: Tekirdağ İli Şarköy İlçesinde Bir Araştırma

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2016

Ferdi CEYLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Piyasaya Giren Yeni Ürün İçin Tutundurma Stratejileri: "Çorlu Kahvesi 59" Örneği

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2016

Yücel YETİŞİR

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Renklerin Tüketicinin Satın Alma Davranışına Etkisi: Tekirdağ Ergene İlçesinde Bir Araştırma

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2016

Nihal İŞBİLEN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Türkiye'nin Doğal Kaynakları ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi

Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ

2016

Müzekka AKSÖZ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Tüketicilerin Akıllı Telefon Kullanma Nedenleri ve Alışkanlıklarına İlişkin Bir Araştırma

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2015

Şafak GÜNGÖR

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Tekirdağ İlinde Özel Güvenlik Teşkilatında Eğitim Sıkıntıları

Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN

2015

Beran KOÇAK

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kamu Sektöründe Personel Performansı Yönetimi ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2015

Hale BÜYÜKBOĞA

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Dünya'da ve Türkiye'de Bilişim ARGE'nin Gelişimi

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Şüheda SAYGI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Türkiye'de İlaç Sektörü Analizi ve Rekabet

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Şenay ŞALLI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Sosyal Güvenlik Kurumunda Teşvikler ve Uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2014

Erkan TÜRKAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Türkiye'de İş Kazaları ve Kanuni Sonuçlarının Analizi

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2014

Ercan CİHAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi (KOSİ) İşletmelerinde Çalışanların Profiline Yönelik Bir Araştırma

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2014

Neşet CİNLİ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında Çevreci Politikaları

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2014

Zeynep GÜLDİKEN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Türkiye'de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Destekleri

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2014

Nimet AĞCA

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Türkiye'de İthalat ve İhracat Rejimi Organizasyon Türü Uygulamaları

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2014

Faika ERDEM

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Hemşirelerin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2014

Yaşar ERDEM

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Örgütsel Stres Kaynakları ve Stres Yönetimi: TEKİRDAĞ ADLİYESİ ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2014

Ali Rıza KOCABAŞ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ticaretin Kolaylaştırılması ve Safe Standartlar Çerçevesi

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Sibel MUTLU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İşletmelerde Meslek Hastalıklarının Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Almanya Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2014

Sevda TAŞKOL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2014

Göksel ERYILMAZ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kalıpçılık Sektörü ve Trakya Bölgesindeki Gelişimi

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Samet ELMAZ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yalın Üretim ve Endüstriyel Uygulamalarının Mali Kazançları

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Muhammet OK

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Akademik Hayatta Tükenmişlik Sendromu

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2014

Beytullah FİDAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kalite Standartı Olarak GMP'nin İlaç Sektörüne Katkıları

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2015

Taner ETYEMEZ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kriz Kavramı ve İşletmelerde Kriz Yönetimi

Doç. Dr. Oğuzhan AYDEMİR

2015

Musa PINARLI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

KOBİ'lerin Finansman Sorunları, Çözüm Önerileri ve Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesinde Bir KOBİ Örneği

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2015

Aslı GÜNDÜZ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Örgüt Kültürünün Verimliliğe Etkisi

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2015

Vijdan ESEN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Marka Kavramlarının Firmalar ve Tüketiciler Açısından Önemi

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Dilek ÇALIŞ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İlkokula Erken Yaşta Başlayan Çocukların Okula Uyum Sürecini Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN

2014

Leyla GÜNER

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Kredi Kullandırmadaki Finans Kaynakları

Doç. Dr. Oğuzhan AYDEMİR

2014

Hüseyin YÜCEL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Özel Güvenlik Örgütleride Liderlik: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN

2014

Mehmet Hakan YILDIRIMHAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Türkiye'de Tekstil Sektörünün Analizi

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Bengül Yonca TURAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

KOBİ'lerin Dış Ticaret Performanslarının Arttırılması Bakımından Gümrük Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Canan BARUTCUOĞLU BALCI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Şirketlerin Yönetimde İnsan Kaynaklarının Verimini Arttırmak

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Veysel BERBER

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Gümrük Birliği- Avrupa Birliği

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Telat YILDIRIM

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Mevzuatı

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2014

Hacer İLGÜLENLER ÖZDEN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Psikolojik Şiddet (Mobbing) ve Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL

2014

NURAY AŞAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE KDV:İSTİSNALARVE İADELER

DOÇDR. S.AHMET MENTEŞ

2016

ESRA PARALI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

TOPLAM KALİTE UYGULANMASININ İŞLETMELERE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR VE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

DOÇDR. S.AHMET MENTEŞ

2014

YÜCEL TANRIKULU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

SOSYAL AĞLARIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

YRD.DOÇ.DR. KORHAN ARUN

2015

VOLKAN KARAMANOĞLU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

DOÇDR. S.AHMET MENTEŞ

2015

MİRAÇ DAŞKIN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

AR-GE VE İNOVASYONUNUN EKONOMİYE OLAN KATKISI

DOÇDR. S.AHMET MENTEŞ

2015

GÜLAY YENİPAZARLI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İŞLETMELERDE YÖNETİŞİM

DOÇDR. S.AHMET MENTEŞ

2015

ZEYNEL BULDU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LİDERLİK VE GÜÇ KAYNAKLAR

DOÇDR. S.AHMET MENTEŞ

2015

IŞIL TAN KOŞAR

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK LİDERLİK

DOÇDR. S.AHMET MENTEŞ

2015

GÜLPERİ TORAMAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

VERGİ İTİLAFLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

DOÇDR. S.AHMET MENTEŞ

2015

UĞUR GÜR

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE PETROL OFİSİNİN KONUMU VE PAZARLAMASI

DOÇDR. S.AHMET MENTEŞ

2015

GÖZDE BAK

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI VE UYGULAMALAR

DOÇDR. S.AHMET MENTEŞ

2015

İBRAHİM GÜNGEN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

ORTAKLARIN TARIM KOOPERATİFLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Murat S. SELVİ

2015

HÜLYA YILMAZ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İMAJ VE MARKALARDA  İMAJ YAKLAŞIMI

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2015

KADER KÜÇÜK

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM AÇISINDAN YÖNETİCİ OLMAK VE LİDER OLMAK

Doç. Dr. S. Oğuzhan AYDEMİR

2015

MUSTAFA EFİLOĞLU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

SİVİL HAVACILIKTA GÜVENLİĞİN ÖNEMİ VE DHMİ UYGULAMALARI

Doç. Dr. S. Ahmet MENTEŞ

2015

ARZU AĞCA

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

ÖRGÜTSEL STRES MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ

YRD. DOÇ. DR. E.ÜSTÜN GEYİK

2017

SEMA BİLA

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

KUMBAĞIN DESTİNASYON İMAJI:YERLİ ZİYARETÇİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

DOÇ. DR. MURAT SELİM SELVİ

2017

SERAP YARAPSAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

TÜR DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN TİCARET SİCİLİ TESCİL İŞLEMLERİ

YRD. DOÇ. DR. SEDA Ş. GÜNGÖR

2017

MERYEM NUHOĞLU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

ENDÜSTRİYEL TESİSLERİN KURULUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ANALİZİ

PROF. DR. AHMET KUBAŞ

2017

EMRE GİRGİN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

TÜRKİYEDEKİ KÜÇÜK ÇİFTÇİLERİN YAPISI KOOPERATİFLERİN YAPISI KOOPERARİF YÖNETİMİ KOOPERATİFLERİN ÇİFTÇİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DOÇ. DR. S.AHMET MENTEŞ

2017

EMİNE PINAR KESKİN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

STRATEJİK YÖNETİMDE PERFORMANS DEĞERLEME ALGISI:BELEDİYELER ÖRNEĞİ

YRD. DOÇ. DR. SEDA Ş. GÜNGÖR

2016

ZEYNEP DENİZ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM UYGULAMALARTI:TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

PROF. DR. AHMET KUBAŞ

2016

RAHMİ OCAK

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

TÜKETİCİLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞE İLİŞKİN TUTUMLARI

DOÇ. DR. MURAT SELİM SELVİ

2016

DENİZ ŞAHİN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

TÜRKİYEDEKİ SERBEST BÖLGELERİN ANALİZİ

PROF. DR. AHMET KUBAŞ

2016

CEMAL O. KÜRÜMOĞLU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YEREL YÖNETİMLERDE PERSONEL YÖNETİMİ

DOÇ. DR. S.AHMET MENTEŞ

2016

TÜLAY TUĞRAL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PROF. DR. AHMET KUBAŞ

2016

FATİH ŞANLI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE MOTİVASYONUN ETKİSİ

PROF. DR.OĞUZHAN AYDEMİR

2016

BÜLENT DİNÇ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

TÜRKİYEDE ALTIN PİYASALARININ GELİŞİMİ VE İNCELENMESİ

DOÇ. DR. S. AHMET MENTEŞ

2014

OLCAY TEKİNAY

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

KADINA YÖNELİK VE AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE

PROF. DR. OĞUZHAN AYDEMİR

2014

CANAN ŞAHİN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

KRİZ DÖNEMLERİNDE YÖNETİCİNİN KRİZİ ÇÖZMEDEKİ ROLÜ

DOÇ. DR. S. AHMET MENTEŞ

2014

ARZU ALPTEKİN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İŞLETMELERDE VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME

YRD. DOÇ. DR. ALİ GÜREL

2014

ALPER BUDAK

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YALIN ALTI SİGMA VE TEKİRDAĞ İLİ EKONOMİK ETKİSİ

PROF. DR. AHMET KUBAŞ

2014