SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

DOKTORA VE TEZLİ YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİNDE YAZILAN TEZLER

 

Ad Soyad

Bölüm

Danışman

Tez Konusu

Yıl

GÖKHAN AKDAĞOĞLU

Çalışma İktisadı (YL)

Prof.Dr. Rasim Yılmaz

KOBİ'lerin Alternatif Finansman Kaynaklarından Yararlanma Durumunun

İncelenmesi: Tekirdağ Örneği

2014

MEHTAP AYAZLAR

Çalışma İktisadı (YL)

Yrd.Doç.Dr. Ali Gürel

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

2015

ALİ TAN AKBAY

Çalışma İktisadı (YL)

Yrd.Doç.Dr. Muharrem Bakkal

Proje Finansmanı

2015

NURİ YILMAZ

Çalışma İktisadı (YL)

Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Vatansever

İnsan Kaynakları Yönetiminin Görünen Yüzü Fortune 50 İşletmeleri

WEB İçerik Analizi

2015

MUSTAFA ÇELİK

Çalışma İktisadı (YL)

Prof.Dr. Abdülkadir IŞIK

Katma Değer Vergisi Tevfikatı ve İnşaat İşleri Uygulaması Örneği

2016

HASAN TARIK ALTINTAŞ

Çalışma İktisadı (YL)

Prof.Dr. Rasim Yılmaz

Girişimcilik Destek Programlarının Aktif İstihdam Politikası Üzerindeki

Etkinliği: " KOSGEB Yeni Girişimcilik Programı Örneği " ve TR21 Analizi

2016

AYŞEGÜL UÇAN

Çalışma İktisadı (YL)

Prof.Dr. Rasim Yılmaz

Aktif İstihdam Politikalarının İşsizlikle Mücadelesi

2017

FATMA KAHRAMANOĞLU

Fransız Dili ve Ed (YL)

Doç.Dr. Sonel Bosnalı

Faiza Guene´in les gens du balto adlı eserinde kullanılan sözcükler açısından

"genç Dili" üzerine toplum dil bilimsel bir inceleme.

2016

FATMA ER

Fransız Dili ve Ed (YL)

Doç.Dr. Sonel Bosnalı

Une etude sociolinguistique du 'langage des jeunes' a partir du lexique dans

Les gens du Balto de Faiza Guene

2016

GÖKSEL ÖZTÜRK

İngiliz Dili ve Ed (YL)

Doç.Dr. Petru Golban

Epiphany in Dubliners by James Joyce

2014

CENGİZ KARAGÖZ

İngiliz Dili ve Ed (YL)

Prof.Dr. Hasan Boynukara

A Postcolonial Reading of Aime Cesaire's Plays

2014

MURAT CULDUZ

İngiliz Dili ve Ed (YL)

Prof.Dr. Hasan Boynukara

Güney Afrika'da Apartheid ve Kolonicilik Süresince Post-Colonialism'in

Simgesi Olarak Nelson Mandela'nın Hayatı

2014

DERYA BENLİ

İngiliz Dili ve Ed (YL)

Doç.Dr. Petru Golban

Modernist Dönemde İngiliz Bildunsromanı: Virginia Wolf´un Romanı

Jakob´un Odası ve Karakter Oluşumuna Psikolojik Yaklaşım

2015

DERYA AVER

İngiliz Dili ve Ed (YL)

Doç.Dr. Petru Golban

The English Bildungsroman In the Age of Modernism: Virginia Woolf's

Jacob's Room and The Psychological Insight Into Character Formation

2015

SUZAN DENİZ

İngiliz Dili ve Ed (YL)

Yrd.Doç.Dr. Tatiana Golban

The Concept of Autoimmunity in "Captain Corelli's Mandolin" and

"The English Patient"

2015

İLKAY AĞIR

İngiliz Dili ve Ed (YL)

Doç.Dr. Petru Golban

Identity Crisis And Alienation in Slylvia Plath's The Bell Jar

2015

ABDULLAH KODAL

İngiliz Dili ve Ed (YL)

Yrd. Doç.Dr. Cansu Özge Özmen

Wole Soyinka's Autobiographies As National History

2015

ÖZGÜR ATILIM TURAN

İngiliz Dili ve Ed (YL)

Prof.Dr. Hasan Boynukara

The Concept of "Exile" Within end Beyond The Post-Colonial Teory

2015

ÖZGE KARİP

İngiliz Dili ve Ed (YL)

Doç.Dr. Petru Golban

Subversion of Fairy Tale Motifs in Fay Weldon's The Life and Loves of a

She-Devil

2016

HİLAL AYAR

İngiliz Dili ve Ed (YL)

Doç.Dr. Petru Golban

THE SUBJECTED INDIVIDUAL IN LATE MODERN AND POSTMODERN

FICTION: A COMPARATIVE STUDY OF ALDOUS HUXLEY'S BRAVE 

NEW WORL AND KAZUO ISHIGURO'S NEVER LET ME GO

2016

AYSUN BULUNUZ

İngiliz Dili ve Ed (YL)

Doç.Dr. Petru Golban

Preseverving and Breaking The Canon: English Music By Peter Ackroyd

As A Postmodern Bildungsroman

2016

ADNAN DUYGUN

İşletme (DR)

Doç.Dr. Süleyman Ahmet Menteş

Kurumsal itibar ve Hizmet kalitesinin Müşteri memnuniyeti üzerine etkileri

İstanbuldaki perakende sektöründe bir uygulama

2015

GÜLSEL ÇİFTCİ

İşletme (DR)

Doç.Dr. Süleyman Ahmet Menteş

İşletmelerde kriz yönetimi uygulamalarının örgütsel öğrenme üzerindeki

etkileri ve şirket performansı açısından ampirik olarak analizi

2015

AYTAÇ GÜT

İşletme (YL)

Prof.Dr.Ahmet Kubaş

Şehirlerin Markalşma Süreci ve Çok Boyutlu Ölçekleme Tekniği İle Analizi

2013

ECEM UYSAL

İşletme (YL)

Doç.Dr. Süleyman Ahmet Menteş

Tekirdağ İli Merkez İlçesi Aile İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

2014

MEHTAP ACIGÖZ

İşletme (YL)

Prof. Dr. Ahmet Kubaş

Türkiye'de Kauçuk Sektörü ve Sorunları

2014

BAHAR TÜRKAY

İşletme (YL)

Prof. Dr. Ahmet Kubaş

Turizm İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Kalkınmada Sağlayacağı Katkıların

Analizi : Tekirdağ İl Örneği

2015

FULYA ATAK

İşletme (YL)

Prof. Dr. Ahmet Kubaş

Sanayi İşletmelerinin Üretim Süreçlerinde Karşılaşılan Sorunların Analizi

Tekirdağ Örneği

2015

NESLİ KAHRAMAN

İşletme (YL)

Doç.Dr. Süleyman Ahmet Menteş

Çalışma Hayatında Duyguların Yönetimi ve Öğretmenlerdeki Duygusal

Zekanın Kendilik Kontrolü Üzerine Etkilerinin Araştırılması

2015

SELİN BAHAR BENGİ

İşletme (YL)

Prof.Dr.Ahmet Kubaş

Limanların Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Sosyo-Ekonomik Etkilerinin

Analizi: Tekirdağ İli Örneği

2015

YASEMİN KAYAR

İşletme (YL)

Doç.Dr. Murat Selim Selvi

Ters Lojistik Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümlere İlişkin Nitel

Bir Araştırma

2015

HARUN ÖZ

İşletme (YL)

Doç.Dr. Murat Selim Selvi

Fatih Projesinin Uyguladığı Okullarda Yöneticilerin Karşılaştıkları

Yönetsel Sorunlar

2015

AKIN BULUŞ

İşletme (YL)

Yrd.Doç.Dr. Korhan Arun

Elektronik ticarette internet reklamcılığının satın alma üzerine etkisi:

Namık Kemal Üüniversitesi öğrencileri üzerinde bir uygulama.

2016

GÜLİZAR TANRIDAĞ

İşletme (YL)

Doç.Dr. Süleyman Ahmet Menteş

Çorlu ilçesi sosyo-ekonomik yapısı

2016

GAMZE IŞIK

İşletme (YL)

Doç.Dr. Murat Selim Selvi

Ev Hanımlarının Hedonik Tüketim Eğilimlerine İlişkin Bir Araştırma

2016

YASİN AKKUŞ

İşletme (YL)

Doç.Dr. Süleyman Ahmet Menteş

Uygulamalı Girirşimcilik Eğitimi Katılımcılarının Girişimcilik Eğilimi:

Trakya Örneği

2016

ŞULE ERKUŞ

İşletme (YL)

Doç.Dr. Süleyman Ahmet Menteş

Yönetim Muhasebesi Açısından Muhasebe Paket programlarının

karşılaştırmalı Analizi ve bir Uygulama

2016

MAHMUT ŞAHİN

İşletme (YL)

Prof.Dr.Ahmet Kubaş

Bölgesel Girişimcilik Ekosistemi

2017

İLKNUR ERGÜN

Maliye (YL)

Prof.Dr. Abdülkadir Işık

Vergi Ahlakı : Uygulamalı Örnek ( Tekirdağ Örneği )

2016

NECAT BATUR

Maliye (YL)

Prof.Dr. Abdülkadir Işık

Adli vergi suçları

2016

BURAK İNCE

Maliye (YL)

Doç.Dr. Sinan Sarısoy

Limanların Bölgesel Kalkınmaya olan etkisi:Tekirdağ ili örneği.

2016

HANDE KESER

Sağlık Yönetimi (YL)

Prof.Dr.Ahmet Kubaş

Trakya Bölgesinde Sağlık Turizmi İşletmeciliğinin Potansiyeli

2013

ESRA ÖZGÜLER

Sağlık Yönetimi (YL)

Doç.Dr. Oktay Salih Akbay

Günümüz İlaç Politikalarının İlaç Endüstrisi Üzerine Etkileri ve

Yatırımcıların Beklentileri

2013

MÜGE YILDIZ

Sağlık Yönetimi (YL)

Prof.Dr.Ahmet Kubaş

Sağlık İşletmelerinde Büro Yönetimi : Çorlu Örneği

2013

GÜL SEVİL ÖZAĞAÇ

Sağlık Yönetimi (YL)

Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Vatansever

İşyerinde Psikososyal Sağlık: Tekirdağ İli Örneği

2014

YUNUS YİĞİT

Sağlık Yönetimi (YL)

Yrd. Doç.Dr. Birol Topçu

Sağlık Hizmetlerinde Hastanın Kamu veya Özel Sektör Sunucularını

Tercih Etmesini Belirleyen

Unsurlar ve Tekirdağ İli Uygulaması

2014

YASEMİN ÇABUK

Sağlık Yönetimi (YL)

Prof.Dr. Rasim Yılmaz

Kamu Hastanelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Örnek Uygulama

2014

GÜRKAN DUYUK

Sağlık Yönetimi (YL)

Yrd. Doç.Dr. Birol Topçu

Devletlerin Sağlık Politikaları ile Özel Sağlık Sigorta Sistemlerinin

Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Açısından Karşılaştırılması

2015

İSMAİL ÖZDEMİR

Sağlık Yönetimi (YL)

Yrd.Doç.Dr. Birol Topçu

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Pozitif Hava Yolu Basıncı

Tedavisinin Hastaların Yaşam Kalitesine Etkisi

2015

NESRİN ÜLKER

Sağlık Yönetimi (YL)

Prof.Dr.Rasim Yılmaz

Hastane Çalışanlarında Stres ve Yönetimi

2015

BURCU YILDIZ

Sağlık Yönetimi (YL)

Prof.Dr.Ahmet Kubaş

Sağlık İşletmeleri´nde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

2015

MÜZEYYEN ÇETİNTAŞ

Sağlık Yönetimi (YL)

Doç.Dr. Recep Alp

Hasta Yakını Gözüyle Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Değerlendirilmesi

Namık Kemal Üniversitesi Öneği

2015

MELTEM ŞENTÜRK

Sağlık Yönetimi (YL)

Yrd.Doç.Dr. Gamze Varol Saraçoğlu

Tekirdağ İl Merkezinde Çalışan Hekimlerde Mesleki Doyum, Tükenmişlik ve

Mobbing'e Uğramanın Değerlendirilmesi

2015

ZERRİN DENİZ AYDOĞDU

Sağlık Yönetimi (YL)

Yrd. Doç.Dr. Birol Topçu

Sağlık Personeli Dışında Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hastane Personelinin

Motivasyonunu Etkileyen Faktörler

2016

FEYZANUR KIRAN

Sağlık Yönetimi (YL)

Yrd.Doç.Dr. Birol Topçu

Hemodiyalizin hastaların hayat kalitesine etkilerinin ölçülmesi.

2016

HALİME DÖNER

Sağlık Yönetimi (YL)

Yrd.Doç.Dr. Lütfü Şimşek

Hastane yöneticilerinin zaman yönetimi tekniklerinin incelenmesi.

2016

MUSTAFA GÜNEY

Sağlık Yönetimi (YL)

Doç.Dr. Murat Selim Selvi

Tüketicilerin Özel Hastanelerin Reklamlarına ilişkin tutumları:

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesinde bir araştırma.

2016

ERSİN KOCAMAN

Sağlık Yönetimi (YL)

Prof.Dr.Abdülkadir Işık

Hemşirelerde Tükenmişlik ile Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği

Arasındaki İlişki: Çorlu Devlet Hastanesi Örneği

2016

ÖZLEM AKBULUT ÇAVUŞ

Sağlık Yönetimi (YL)

Yrd. Doç.Dr. Ertuğrul Üstün Geyik

Hemodiyaliz hastalarının tedaviye ve diyete uyumları ile yaşam

kalitesi düzeylerinin değerlendirilmesi Türk böbrek vakfı diyaliz

merkezi örneği.

2016

ALİ KAFALI

Sağlık Yönetimi (YL)

Yrd.Doç.Dr. Müzehher Yamaç

Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Kamu Hastaneleri Birliğinde

Hemşirelerin Örgütsel Sosyalleşmeleri ile İşe Yabancılaşma

Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Tekirdağ İli Örneği

2017

ÜMİT EMRE CAN

Yönetim ve Org (YL)

Doç.Dr. Süleyman Ahmet Menteş

Tekirdağ ili üretim fabrikalarında görev yapan çalışanlardaki

mesleki tükenmişlik düzeyi

2016

AHMET YÜKSEL

Yönetim ve Org (YL)

Yrd.Doç.Dr. Korhan Arun

Türkiye´deki önemli teşvik ve destek sistemleri, etkili

uygulanmasında üst yönetim ve lojistiğin rolü

2016

CANSU AKSOY

Yönetim ve Org (YL)

Prof.Dr.Ahmet Kubaş

Türkiye´de fuar organizasyonlarının ihracatına etkisi.

2016

MURAT SADIÇ

Yönetim ve Org (YL)

Yrd.Doç.Dr. Korhan Arun

Personel güçlendirme ve bankacılık sektörü üzerindeki etkileri.

2016

CEMİLE ERDOĞAN

Yönetim ve Org (YL)

Doç.Dr. Süleyman Ahmet Menteş

Türkiye´De Yerel Yönetimlerde Yönetim Yapısı Ve Teşkilatlanma

2016