SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


Akredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı
Birimlerdeki dergi sayısı
Disiplinler arası lisansüstü program sayısı
Doktora program sayısı
Fuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı
Kalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı
Kalite/ akredite belgesi olan birim sayısı
Lisansüstüne kabul edilen öğrencilerin ALES ortalamaları
Mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı
Öğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı
Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı
Projelere katılan öğrenci sayısı
SCI, SSCI, AHCI ESCI, SCOPUS gibi indekslerce taranan dergi sayısı
Tezli yüksek lisans program sayısı
Üniversitemizde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi sayısı
Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan dış kaynaklı makale sayısı
Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan lisansüstü tezlerden oluşan makale sayısı
Yabancı dilde eğitim veren lisansüstü program sayısı