SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Dokümanlar


Arama
No Adı

Çizelge
EYS-ÇZG-001 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İç ve Dış Paydaş İletişim Çizelgesi

El Kitabı
EYS-EK-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı
EYS-EK-005 TNKÜ Akademik/İdari Personel Oryantasyon El Kitabı
EYS-EK-003 TNKÜ Organizasyon El Kitabı
EYS-EK-006 TNKÜ Öğrenci Oryantasyon El Kitabı
EYS-EK-007 TNKÜ Süreç Yönetimi El Kitabı

Usul ve Esaslar
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Form
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-457 TNKÜ Akademik Birimler İçin Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-424 TNKÜ Akademik Danışman Öğrenci Bilgi Formu
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-574 TNKÜ Alt Birim/Bölümden Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-570 TNKÜ Alt Birim/Bölümlerden Geçici Depolama Alanına Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Hizmeti İçin Ücretsiz İzin Talep Formu
EYS-FRM-458 TNKÜ Bize Yazın Değerlendirme Formu
EYS-FRM-425 TNKÜ Ders İzlencesi Formu
EYS-FRM-357 TNKÜ Eğitim İçeriklerine İlişkin Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-572 TNKÜ Geçici Depolama Alanına Atık Kabul Formu
EYS-FRM-573 TNKÜ Geçici Depolama Alanından Lisanslı Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-483 TNKÜ İdari Personel Oryantasyon Eğitimi Formu
EYS-FRM-437 TNKÜ İlgili Taraflar ve Beklentiler Formu
EYS-FRM-453 TNKÜ İş Akış Çizelgesi Yeni/Revize/İptal Talep Formu
EYS-FRM-440 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum Dışı Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-438 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum İçi Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-501 TNKÜ Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Katılım Tutanağı
EYS-FRM-113 TNKÜ Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-442 TNKÜ Sınav Yöntemi Tespit Formu
EYS-FRM-529 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilimsel Etik Bildirimi
EYS-FRM-523 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Danışman Değişikliği Talep Dilekçesi
EYS-FRM-527 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer Enstitü/Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Dilekçesi
EYS-FRM-544 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tez Gelişme Rapor Formu
EYS-FRM-546 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi Sınav Jüri Tutanağı
EYS-FRM-533 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı
EYS-FRM-532 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı-Video Konferans
EYS-FRM-534 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı
EYS-FRM-535 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı
EYS-FRM-524 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ek Süre Talep Dilekçesi
EYS-FRM-526 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İkinci Danışman Öneri Dilekçesi
EYS-FRM-536 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İlişik Kesme Belgesi
EYS-FRM-525 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıt Dondurma Dilekçesi
EYS-FRM-528 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıt Silme Dilekçesi
EYS-FRM-537 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kişisel Yeterlik Jüri Raporu
EYS-FRM-550 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Kişisel Projede Değerlendirme Rapor Formu
EYS-FRM-538 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Kişisel Tez Değerlendirme Rapor Formu
EYS-FRM-539 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci Bilgi Formu
EYS-FRM-567 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Proje Onay Formu (Tezsiz Yüksek Lisans)
EYS-FRM-543 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Değerlendirme Formu
EYS-FRM-565 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Çalışma Planı (Doktora)
EYS-FRM-566 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Çalışma Planı (Yüksek Lisans)
EYS-FRM-530 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu Değerlendirme Tutanağı
EYS-FRM-568 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kabul Onay Formu (Yüksek Lisans)
EYS-FRM-531 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Öneri Formu (Doktora)
EYS-FRM-552 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Öneri Formu (Yüksek Lisans)
EYS-FRM-551 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu
EYS-FRM-549 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) Proje Mülakat Sınavı Jüri Tutanağı
EYS-FRM-540 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Sınav Jüri Tutanağı
EYS-FRM-545 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Sınav Jüri Tutanağı
EYS-FRM-548 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı
EYS-FRM-547 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı-Video Konferans
EYS-FRM-571 TNKÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü Tez Kabul Onay Formu (Doktora)
EYS-FRM-441 TNKÜ Stant Açma Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-428 TNKÜ Toplantı Tutanağı

Görev Tanımı
EYS-GT-414 Acil Durum Planlama Komisyonu Üyesi
EYS-GT-365 Akademik Danışman
EYS-GT-366 Akademik Danışmanlar Kurulu Üyesi
EYS-GT-274 Alt Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-257 Alt Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-155 Araştırma Görevlisi
EYS-GT-162 Asil Odak Personeli
EYS-GT-165 Birim Belge Yöneticisi
EYS-GT-258 Birim Çevre Komisyon Başkanı
EYS-GT-259 Birim Çevre Komisyonu Üyesi
EYS-GT-281 Birim Disiplin Kurulu Üyesi
EYS-GT-411 Birim Eğitim Komisyonu Başkanı
EYS-GT-260 Birim Geçici Depolama Alanı Sorumluları
EYS-GT-275 Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-412 Birim Mezuniyet Komisyonu Başkanı
EYS-GT-277 Birim Mezuniyet Komisyonu Üyesi
EYS-GT-302 Birim Risk Çalışma Grubu Üyesi
EYS-GT-185 Birim Sıfır Atık Komisyonu Başkanı
EYS-GT-184 Birim Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-407 Birim Stratejik Planlama Komisyonu Başkanı
EYS-GT-409 Birim Web Sayfası Sorumlusu
EYS-GT-352 Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu Üyesi
EYS-GT-261 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Asil)
EYS-GT-262 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Yedek)
EYS-GT-413 Burs Komisyonu Başkanı
EYS-GT-278 Burs Komisyonu Üyesi
EYS-GT-292 Değişim Programları Erasmus Birim Koordinatörü
EYS-GT-293 Değişim Programları Erasmus Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-294 Değişim Programları Farabi Birim Koordinatörü
EYS-GT-295 Değişim Programları Farabi Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-296 Değişim Programları Mevlana Birim Koordinatörü
EYS-GT-297 Değişim Programları Mevlana Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-178 Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanı
EYS-GT-231 Enstitü Destek Hizmetleri Temizlik Personeli
EYS-GT-247 Enstitü Kurulu Üyesi
EYS-GT-256 Enstitü Mali İşler (Özlük Hakları Tahakkuk İşleri) Personeli
EYS-GT-255 Enstitü Mali İşler (Satın Alma İşleri) Personeli
EYS-GT-114 Enstitü Müdürü
EYS-GT-113 Enstitü Müdür Yardımcısı
EYS-GT-115 Enstitü Öğrenci İşleri
EYS-GT-116 Enstitü Personel İşleri Çalışanı
EYS-GT-112 Enstitü Sekreteri
EYS-GT-111 Enstitü Yazı İşleri Personeli
EYS-GT-248 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-343 Erasmus Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü Yeni
EYS-GT-342 Farabi Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü
EYS-GT-170 Gerçekleştirme Görevlisi
EYS-GT-171 Harcama Yetkilisi
EYS-GT-405 Hurdaya Ayırma Komisyonu Başkanı
EYS-GT-404 Hurdaya Ayırma Komisyonu Üyesi
EYS-GT-415 Kurum Dışı Eğitim Komisyonu Üyesi
EYS-GT-416 Kütüphane Komisyonu Üyesi
EYS-GT-341 Mevlana Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yükekokulu Koordinatörü
EYS-GT-156 Öğretim Görevlisi
EYS-GT-157 Öğretim Üyesi
EYS-GT-347 Raportör
EYS-GT-181 Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-401 Staj Komisyonu Başkanı
EYS-GT-400 Staj Komisyonu Üyesi
EYS-GT-167 Şoför
EYS-GT-180 Taşınır Kayıt Yetkilisi
EYS-GT-172 Taşınır Kontrol Yetkilisi
EYS-GT-242 Taşınmaz Mal İşlemleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi
EYS-GT-199 Yayın Alt Komisyonu Üyesi
EYS-GT-163 Yedek Odak Personeli

Kılavuzlar
EYS-KLV-006 Kurum Dışı Projeler Bilgi Sistemi İşleyiş Rehberi
EYS-KLV-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bologna Birim-Bölüm İşlemleri Kılavuzu
EYS-KLV-002 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi E-ÜNİVERSİTE - Site Yönetim Kullanım Kılavuzu
EYS-KLV-003 TNKÜ İç ve Dış Paydaş Değerlendirme Kılavuzu

Politika
EYS-PO-018 TNKÜ Araştırma Geliştirme Politikası
EYS-PO-017 TNKÜ Eğitim Öğretim Politikası
EYS-PO-023 TNKÜ Finansal Yönetim Politikası
EYS-PO-022 TNKÜ İnsan Kaynakları Politikası
EYS-PO-016 TNKÜ Kalite Politikası
EYS-PO-020 TNKÜ Uluslararasılaşma Politikası
EYS-PO-021 TNKÜ Yönetim Politikası

Prosedür
EYS-PR-055 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
EYS-PR-039 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
EYS-PR-040 TNKÜ Doküman Kontrolü Ve Kayıt Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-041 TNKÜ İç Denetleme Prosedürü
EYS-PR-067 TNKÜ Paydaş Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-059 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-058 TNKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Hizmet Standartları Tablosu
EYS-PR-069 TNKÜ Yatay Geçiş İlkeleri

Yönergeler
EYS-YNG-089 TNKÜ Misafir Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-098 TNKÜ Ödül Teşvik Yönergesi
EYS-YNG-100 TNKÜ Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi
EYS-YNG-087 TNKÜ Yandal Programı Yönergesi