SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Müdür Yardımcısı
Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
Çalışma İktisadı Anabilim Dalı Başkanı
İşletme Anabilim Dalı Başkanı
İktisat Anabilim Dalı Başkanı
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Tarih Anabilim Dalı Başkanı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı
Ekonomi Anabilim Dalı Başkanı
Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı
Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Balkan Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı
Maliye Anabilim Dalı Başkanı
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
Resim Anasanat Dalı Başkanı
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı