SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Tarihçe

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Kuruluş Kanununun Ek Madde 62 (d) bendi uyarınca, sosyal bilimlerin farklı alanlarında; evrensel ölçütlere sahip, bilimsel yeniliklere açık, gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip, bilimsel düşünceyi öne çıkaran, özgür düşünen, tartışan, araştıran, sorgulayan, etik değerlere önem veren, ürettiği bilgi ve çıktıları insanlığın hizmetine sunan, sorunlara çözüm bulabilen ve var olan yapıyı geliştirmek için çalışan bilim insanları yetiştirmek amacına yönelik olarak kurulmuştur.


İlk kez 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 15 öğrenciyle Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programıyla eğitim-öğretime başlayan Enstitümüz, gün geçtikçe farklı alanlardaki programlarıyla büyüyerek yüzlerce öğrencisi olan bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir.
 

Hakkımızda

Anlamak, çözümlemek, bir yargı ya da değerlendirmeyi ortaya koymak, insana özgü kaynakları yönetmek, araştırma programları, müdahale ve geliştirme programları hazırlamak, her geçen gün gittikçe daha karmaşık hale gelen bir toplumda değişime ayak uydurmak gibi gereklilikler, bizlerin eğitim-öğretime bakış açılarımızdan yalnızca birkaç tanesidir.


Bu ve benzeri konulardaki vazifemizi yerine getirmek için Sosyal Bilimler Enstitümüz, öğrencilerin eleştirel aklını harekete geçirerek, toplumun ve ülkenin büyük sorunları ve tartışmalarına karşı onları duyarlı bireyler olarak çözüm arayışı içine sokmayı hedefler. Geleceklerini yönlendirmekte kendilerine farklı eğitim alanları sunarak, öğrencileri sürekli değişim halinde olan dünya koşullarına hazırlamak ister. Bu bağlamda, kendini sosyal alanlarda yetiştirmek isteyen ülkemizin ve yabancı ülkelerin yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerinden mezun olmuş tüm öğrencileri, öğrenci adayımız olarak karşılamaya hazırız.


Öğrencilerimizin geleceği bizde, bizim geleceğimiz öğrencilerimizdedir.