SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖĞRENCİ KABULÜ

*      Enstitü öğrencisi olmak için ne yapmalıyım?

Enstitümüz web sayfasının duyurular kısmında yer alan lisansüstü programlar ve öğrenci kontenjanları ilanında yer alan şartları sağlıyor olmanız gerekmektedir.  

*      Lisansüstü program başvuruları ne zaman yapılmaktadır?

Öğrenci alımı, güz ve bahar yarıyılında yapılmakta olup süreçle ilgili tarihler Web sayfamızdan ilan edilmektedir.

*      Başvuru şartları nelerdir?

Başvuru şartlarımız öğrenci alımı kontenjanlarında ilan edilmektedir. Söz konusu şartlar ayrıca Enstitü web sayfasındaki Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de yer almaktadır.

*      Başvuruda mezun olma şartı var mıdır?

Evet. Mezun olma şartı vardır.

*      Başvuruyu posta aracılığı ile yapabilir miyim?

Hayır. Posta aracılığı ile başvuru yapılamamaktadır.

*      İlgili programa öğrenci alınırken sıralama nasıl yapılmaktadır?

Buna dair açıklamalar öğrenci alım ilanlarında belirtilmektedir.

*      Online başvuru yaparken ALES/mezuniyet notu/dil puanı yanlış girdim başvurum kabul edilir mi?

Hayır. Yanlış beyandan dolayı, öğrenci mülakatı geçse bile Yüksek Lisansa kabul edilemez.

*      Kayıt için hangi belgeler gerekmektedir?

Buna dair açıklamalar öğrenci alım ilanlarında belirtilmektedir.

*      Eksik belge ile kayıt yapabilir miyim?

Hayır. Eksik belge ile başvuru yapamazsınız.

*      Kaydımı başkası yaptırabilir mi?

Hayır. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.

*      Uzaktan Eğitim mevcut mu?

NKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uzaktan Eğitim bulunmamaktadır.

*      Yedekten girme şansım var mı?

Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek olan adayların sıralamaya göre kayıtları yapılmaktadır.

*      Mülakata herkes girebilir mi?

Online başvuru yapan tüm adaylar bir ön eleme olmaksızın mülakata katılmalıdır. Mülakata katılmayan adaylar başarısız olmaktadır.

 

*      Online başvuru yaparken fotoğraf yükleyememenin sebebi nedir?

Fotoğraf yüklemek için sistemde yazılı boyutlara indirgenmelidir.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ

 

*      Tezsiz yüksek lisans için mülakata girme zorunluluğu var mı?

Evet. Başvuran tüm adaylar (yabancı uyruklular hariç) mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarısız sayılmaktadır.

 

*      Tezsiz yüksek lisans ücretleri ne kadar?

Harçlar, dönemlik yatırılır, ilk dönem 2850 TL, ikinci dönem 2850 TL ve son dönem (Proje dönemi) 190 TL olup toplam ücret 5890 TL’dir.

 

*      Tezsiz yüksek lisansta asgari kaç ders alınmalıdır?

Tezsiz yüksek lisans programı 10 ders bir projeden oluşmaktadır.

 

*      Tezsiz yüksek lisans programında en az kaç kredi ile mezun olunur?

Asgari 90 AKTS ile mezun olunur.

 

*      Askerlik işlemleri tezsiz yüksek lisansta nasıl işlemektedir?

Tezsiz yüksek lisansta tecil süresi 1 yıl 6 aydır. Kayıt olunan tarihten itibaren Enstitü tarafından askerlik şubelerine tecil yazılır.

*      Tezsiz yüksek lisans programında ALES ve Dil Puan şartı aranır mı?

Hayır, aranmaz.

*      Tezsiz yüksek lisans dersleri saat kaç aralığında olur?

Tezsiz yüksek lisans dersleri akşam yapılmakta olup, 17:30’dan itibaren başlar.

*      Ücretler ne zaman ve nereye yatırılır?

Ücretler kayıt yenileme haftalarında Halk Bankası’na Öğrenci numarası bildirilerek ödenir.

 

*      Tezsiz yüksek lisansı bitirme süresi ne kadar?

Tezsiz yüksek lisansı bitirme süresi 1,5 yıldır (3 yarıyıldır).

 

*      Bu dönem üçüncü (son) dönemim, ancak alttan derslerim var proje ile birlikte eksik derslerimi alabilir miyim?

Evet, kalınan ders sayısı kadar ücret yatırıldığı takdirde eksik olan dersler proje ile alınabilir.

 

*      Proje aşamasındaki bir öğrenci ders kayıt zamanında ne yapmalıdır?

Öğrenci numarası ve şifresi ile öğrenci sayfasına girerek proje dersini danışmanının olduğu şubeden seçmeli, kayıt yenilemesini mutlaka yapmalıdır.

 

*      Devam zorunluluğu var mı?

Evet derslere devam zorunludur.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ

*      Farklı üniversitelerde aynı zaman diliminde iki tezli yüksek lisans yapılır mı?

Hayır. Aynı anda iki tezli yüksek lisans yapılamamaktadır. Ancak tezli yüksek lisansla tezsiz yüksek lisans birlikte yapılabilir.

 

*      Tezli yüksek lisansta asgari kaç ders alınır?

Zorunlu dersler ile birlikte asgari 7 ders alınmalıdır. Teze geçmek için öğrencinin 7 dersinden ve seminerinden başarılı olması gerekmektedir.

*      Tezli yüksek lisans programında en az kaç kredi ile mezun olunur?

Tezli yüksek lisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için asgari 120 AKTS’yi sağlamaları gerekir.

 

*      Askerlik işlemleri tezli yüksek lisansta nasıl işlemektedir?

Tezli yüksek lisansta tecil süresi 3 yıl 4 aydır. Kayıt olunan tarihten itibaren Enstitü tarafından askerlik şubelerine tecil yazılır.

 

*      Tez aşamasındaki bir öğrenci ders kayıt zamanında ne yapmalıdır?

Tez aşamasındaki bir öğrenci kayıt yenileme haftasında kaydını yenileyerek danışmanının olduğu şubeden Tez’i seçmelidir.

 

*      Tezli yüksek lisans için Seminer dersi danışman dışında bir hocadan alınır mı?

Hayır. Semineri ve tezinizi danışmanınız haricinde başka bir hocadan alamazsınız.

 

*      Tezli yüksek lisans dersleri saat kaç aralığında olur?

Tezli yüksek lisans örgün öğretimdir.

 

*      Dil puanı zorunluluğu bulunuyor mu?

Dil puanı zorunluluğu bölümden bölüme farklılık göstermektedir. Bu nedenle başvurulmak istenen bölümün şartları ilandan takip edilmelidir.

 

*      Diploma ve Transkript eksik / fotokopisi yok / kayıp durumunda kayıt kabul edilir mi?

Hayır. Orijinalleri ve fotokopileri ile kayıta gelmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde kazanmış dahi olsanız kaydınız alınmayacaktır.

 

*      Daha önce mezun olduğum tezsiz yüksek lisans derslerinden ve lisans derslerinden muaf olur muyum?

Hayır. Muafiyet durumu sadece eski bölümden mezun olunmadığı takdirde geçerlidir.

 

*      Tez ve semineri birlikte alabilir miyim?

Tez sınıfında öğrenci sadece Tez’i alabilir.

 

*      Teze geçme şartları nedir?

7 Ders 1 Seminer Dersinden “Başarılı” olunduğu takdirde öğrenci Tez dönemine geçmektedir.

 

*      Daha önceki mezun olduğum programda da Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersini almıştım, muaf olur muyum?

Hayır. Önceki programdan mezun olduysanız muafiyetten yararlanamazsınız.

*      Tezli yüksek lisansı bitirme süresi maksimum ne kadar?

Tezli yüksek lisans öğreniminin normal süresi 4 yarıyıl olup en geç 6 yarıyılın sonunda öğrencinin yüksek lisansı tamamlaması gerekir. 6 yarıyılın sonunda başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

*Ders dönemini 4 yarıyılda başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin de Enstitü ile ilişiği kesilir.

*      Dönemim uzadığı takdirde ne kadar harç yatırmam gerekir?

Tezli Programda kayıtlı öğrenciler Tez süresini aştıysa 129 TL Dönem Harcı yatırmalıdırlar.

 

*      Süre uzatmak için her hangi bir işlem yapılmasına gerek var mı?

Kayıt yenileme döneminde kayıt yenilemeleri yeterlidir.

 

*      Tez / Proje Teslim Süreci Nasıl İşlemektedir?

Buradan öğrenebilirsiniz:

http://sosyalbe.nku.edu.tr/TezveProjeTamalama/0/s/7150/9027

 

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ

*      Doktoraya kabulde değerlendirme nasıl yapılır?

ALES’in %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si ve mülakat notunun %30’u alınarak değerlendirilir.

* Doktoraya kabul edilebilmek için ilgili puan türünde ALES’ten 55 veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yeterli puanı almış olmak gereklidir.

* Doktoraya kabul edilebilmek için YDS/YÖKDİL’den 55 veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yeterli puanı almış olmak gereklidir.

 

*      Doktoraya yabancı dil puanı olmadan başvurabilir miyim?

Doktoraya başvurabilmek için adayların dil puanının en az 55 olması gerekmektedir. Aday dil puanı 55’ten az olduğu halde başvuru yaptığı takdirde başvurusu reddedilir.

 

*      Doktoraya kabul edilip edilmediğimi nereden öğrenebilirim?

NKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün web sitesinde bulunan duyurular sayfasından öğrenilebilir.

 

*      Doktora için derslerden geçme notu nedir?

Geçme Notu 75’tir.

 

*      Doktora öğrencisi iken yüksek lisans yapabilir miyim?

Hayır. Aynı anda iki yüksek öğrenim programına kayıt yaptırılamaz (tezsiz yüksek lisans hariç).

 

*      Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrencinin ne yapması gerekir?

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

 

*      Tez önerisinin kabul veya reddedilmesi için gerekli olan çoğunluk nedir ve karar kaç gün içinde enstitüye bildirilmelidir?

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

 

*      Tez önerisi kabul edilmeyen öğrenci yeni bir danışman ve yeni bir tez konusu seçebilir mi?

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına  sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Bu öğrenci altı ay içinde, aynı danışmanla devam eden öğrenci ise üç ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

 

*      Süresi içinde yapılan ikinci tez önerisi savunma sınavı sonunda da öğrenci başarılı olmadığı durumda öğrencilik hakkı devam eder mi?

Tez önerisi ikinci savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

 

*      Tez önerisi kabul edilen öğrencinin ne yapması gerekir?

Tez izleme komitesi, danışmanın çağrısı ile Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmalar ile sonuçların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

 

*      Komitenin, tez çalışmasını başarılı veya başarısız olarak değerlendirmesinden sonraki süreç nasıl işler?

Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirildikten sonra ortak bir tutanak ile anabilim dalı başkanlığına bildirilir. Anabilim dalı başkanlığı da bu tutanağı üç gün içinde ilgili enstitüye gönderir.

 

*      Tez çalışması üst üste iki kez/ aralıklı olarak üç kez başarısız bulunursa öğrencilik hakkı devam eder mi?

Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

 

*      Geçerli bir sebebi olmadığı halde yönetmelikte belirtilen süre içinde tez önerisi savunma sınavına girmeyen öğrencinin tez önerisi kabul edilir mi?

Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

 

*      Doktora yeterlik sınavının amacı nedir ve yılda kaç kez yapılır?

Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

 

*      Öğrencinin yeterlik sınavına gireceği zaman nasıl belirlenir?

Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, danışmanın önerisi ve anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

 

*      Yeterlik sınavları kim tarafından düzenlenir ve yürütülür?

Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

 

*      Doktora yeterlik komitesinin yetkileri nelerdir ve kimlerden oluşur?

Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri listesinde, biri üniversite dışından olmak üzere toplamda iki yedek üye de bulunur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

 

*      Yeterlik sınavı toplantıları kimlerin katılımına açık olarak yapılır?

Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

 

*      Doktora yeterlik sınavı kaç bölümden oluşur ve süre ne kadardır?

Doktora yeterlik sınavı; her biri en az 45, en çok 90 dakika olmak üzere, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.

 

*      Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yeterlik sınavlarından en az kaç puan alması gerekir?

Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her bir sınav türünden 100 üzerinden en az 75 alması gerekir.

 

*      Doktora yeterlik sınavına giren bir öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna karar verilmesi için gerekli karar yeter sayısı kaçtır?

Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

 

*      Doktora yeterlik sınavında başarılı/başarısız olduğuna karar verilen öğrencinin durumu kim tarafından enstitüye bildirilmelidir?

Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

 

 

*      Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciye uygulanan prosedür nedir?

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

 

*      Doktora yeterlik aşamasından sonra ders alınması gerekir mi?

Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci bu dersleri başarmak zorundadır.

 

*      Doktora programından yüksek lisans programına geçiş yapılabilir mi?

Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

 

*      Tez izleme komitesi ne zaman oluşturulur?

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

*      Tez izleme komitesi kimlerden oluşur?

Tez izleme komitesi; biri öğrencinin tez danışmanı, biri ilgili enstitü anabilim dalı içinden bir öğretim üyesi ve diğeri Üniversitenin başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya başka bir anabilim dalından bir öğretim üyesi olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

 

*      Tez izleme komitesi kurulduktan sonra üyelerde değişiklik yapılabilir mi?

Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

 

*      Tezin sonuçlandırılması aşamasında neler yapılması gerekmektedir?

Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

 

*      Öğrencinin doktora tezinin sonuçlanabilmesi için en az kaç tez izleme raporu sunulması gerekmektedir?

Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

 

*      Doktora tez jürisinin kaç üyesi vardır, jüri kimlerden oluşur?

Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri listesinde biri üniversite dışından olmak üzere toplamda iki yedek üye de bulunur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları kişisel raporlarla toplanarak öğrenciyi sınava alırlar.

 

*      Tez sınavı süresi ne kadardır, kimler katılır kimler soru sorar ve sınav tarihi ve günü kim tarafından ne zaman ilan edilir?

Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 45, en çok 90 dakikadır. Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedi gün önceden ilan edilir. Tez çalışmasının sunulması ve soru-cevap bölümü dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

 

*      Tez sınavı sonunda tezin kabul, ret veya düzeltme kararı ilgili enstitüye hangi sürede ve kim tarafından bildirilmelidir?

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde, jüri üyelerinin kişisel raporları eklenerek bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir.

 

*      Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci tezini en geç ne zaman savunabilir?

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

 

*      Tezi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir mi?

Tezi doğrudan reddedilen veya düzeltme kararı sonunda reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

*      Yabancı uyruklu öğrenciler dönemlik ne kadar harç ödemelilerdir?

193 TL ödenmelidir.

 

*      Yabancı uyruklu öğrenciler için YU numarası nedir, nereden alınır?

YU numarası Göç İdaresinden alınmaktadır. Öğrenci, Öğrencilik Hakkı elde ettiği tarihten itibaren, Göç İdaresine başvurarak YU numarası alabilmektedir.

 

*      Hangi yabancı uyruklu öğrencilerden TÖMER sonuç belgesi alınmaz?

Daha Önce TÖMER sınav sonucu elinde mevcutsa ya da Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini Türkiye’de yaptıysa öğrenciden TÖMER sonucu istenmez.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ

*      Özel öğrenci ne demektir?

Özel öğrencilik, gerekli şartları sağlayan kişilere, istedikleri yüksek lisans veya doktora programlarından ücret karşılığı ders almalarına olanak veren bir uygulamadır.

 

*      Özel öğrenci kaç ders alabilir?

Özel Öğrenci statüsünde öğrenci bir dönemde en fazla 3 ders alabilmektedir.

 

*      Özel öğrenci statüsünde ders alabilmek için ne yapmak gerekir?

Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde özel öğrenci kaydı için gerekli evraklarla birlikte enstitüye gelerek özel öğrenci formunu doldurmalı ve almak istediği dersleri seçmelidir. Daha sonra almak istediği derslerin ücretini yatırmalıdır.

KAYIT DONDURMA/KAYIT SİLDİRME

*      Kayıt dondurmak için ne yapmalıyım?

Kayıt Dondurma dilekçesi ile 17.09.2011 tarihli 28057 sayılı Resmi Gazete’de belirtilen haller kapsamında gerekli dökümanlar sunularak, Anabilim Dalı Başkanlığı’na kayıt yenileme haftasına kadar talepte bulunulmalıdır.

 

*      Kayıt silme işlemi nasıl olur?

Kayıt silme dilekçesi ve Öğrenci Kimlik Kartı ile birlikte Enstitü’ye talepte bulunulur. Öğrenci kimlik kart kayıp ise yerel bir gazeteye ilan verilmeli ve ilan ile birlikte Enstitü’ye gelinmelidir.

 

*      En fazla ne kadar süre ile kaydımı dondurabilirim?

En fazla iki yarıyıl dondurulabilir.

 

YATAY GEÇİŞ

*      Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci asgari kaç dönem okumalıdır?

Asgari 1 dönemini tamamlamış ve derslerinde başarılı olmuş olmalıdır.

 

*      Tezsiz yüksek lisanstan tezliye geçmenin şartları nedir?

Yatay geçiş şartları her dönem yayınlanan ilan metninde ilgili Anabilim Dalı tarafından belirtilmektedir. ALES’ten ilanda belirtilen puan türünde belirtilen puanı almış olmak gerekmektedir.

 

*      Tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisansa yatay geçiş yapan öğrencinin tecil süresi ne kadardır?

Tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisansa yatay geçiş yapan öğrencinin tecil süresi, ilk öğrencilik tarihinden itibaren başlamak üzere tezli yüksek lisans öğrencilerine uygulanan süre kadardır (3 yıl 4 ay).

BİLİMSEL HAZIRLIK

*      Bilimsel hazırlık programının amacı nedir?

Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin a, b, c ve ç bentlerinde belirtilen adayların eksikliklerini gidermektir.

 

*      Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulündeki esaslar nelerdir?

Bilimsel hazırlık programına Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 4.maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir.

 

*      Bilimsel hazırlıkta alınması zorunlu olan dersleri alan öğrenci, bu dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli olan dersler yerine saydırabilir mi?

Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu olan dersler ilgili lisansüstü programın tamamlanması için gerekli olan dersler yerine kesinlikle geçemez.

 

*      Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra lisansüstü programa yönelik dersler alabilir mi?

Bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili lisansüstü programa yönelik dersleri almak isteyen öğrenci, programa yönelik olarak bir yarıyılda en fazla üç ders alabilirler. Ancak seminer ve tez çalışmaları bu süre içinde yapılamaz.

 

*      Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra lisansüstü programa yönelik dersleri nasıl alır?

Bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra lisansüstü programa yönelik dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile alınabilir.

 

*      Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre ne kadardır?

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır ve öğrencinin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren başlar.

 

*      Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre yüksek lisans ve doktora süresine dahil midir?

Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora sürelerine dahil edilemez.

 

*      Bilimsel hazırlık programı süresinde başarılı olamayan öğrencinin öğrenciliği sona erer mi?

Bilimsel hazırlık programını iki yarı yıl sonunda başarılı olarak tamamlayamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

 

*      Bilimsel hazırlık programında kaç ders alınır?

Bilimsel hazırlık programında iki yarıyılda en az iki en fazla beş ders alınabilir. Bilimsel hazırlıkta iki yarıyılda alınan dersler yirmi dört krediden fazla olmaz.

GENEL KONULAR

*      Askerlik tecili ne kadar sürede yapılır?

Öğrenci kesin kaydını yaptırıp, yönetim kurulu ile öğrencilik hakkını kazandıktan sonra askerlik tecil yazıları askerlik şubelerine yazılır. Yönetim kurulu kesin kayıtlar bittikten sonra yapılmaktadır.

*      Yüksek lisansı kazandım kayıt yaptırdım tecil için yapmam gereken bir işlem var mı?

Yüksek lisansa kaydını yaptırmış olan öğrencilerin tecil işlemleri Enstitü tarafından yapılmaktadır. Ancak kesin kayıt aşamasında gerekli olan askerlik durum belgesini e-devlet üzerinden temin ederek kayıt yaptıran öğrencilerin en kısa zamanda herhangi bir askerlik şubesine giderek yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde sevk tehir işlemleri ilgili Askeralma Bölge Başkanlığı tarafından yapılmamaktadır.

*      Geçici mezuniyet belgesi kaç yıl geçerlidir?

2 yıl geçerlidir.

 

*      Diplomamı yakınım alabilir mi?/ Posta ile gönderebilir misiniz?

Diplomalarınızı aldırmak istediğiniz kişiye noter onaylı vekalet vermediğiniz takdirde sizden başka hiç kimse alamaz./ Diplomalarınızı şahsen ya da noter onaylı vekalet vererek başkasına aldırabilirsiniz.

 

*      Ders alma işlemi nasıl ve nerede olur?

Derslerinizi kayıt yenileme haftasında öğrenci sayfanızdan, kendiniz ya da danışmanınız ile mazeretli kayıt yenileme haftasında ise yalnızca danışmanınız yardımıyla yapabilirsiniz.

 

*      Danışman değişikliği dilekçesi ne zaman ve nasıl hazırlanır?

Danışman değişikliği dilekçesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün sayfasında hazır formatta bulunmakta olup kayıt yenileme haftasına kadar ilgili Anabilim Dalına verilmelidir.

 

*      ALES kaç yıl geçerlidir?

5 yıl geçerlidir.

 

*      Öğrenci kimlik kartı ne zaman ve nereden alınır?

Öğrenci kimlik kartları öğrenci kaydını yaptırdığı tarihten itibaren iki ay içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca basılmaktadır. Öğrenciler, kimlik kartlarını öğrenci işlerinden almalıdır.

 

*      Öğrenci kimlik kartı kaybolduğu takdirde ne yapılması gerekir?

Öğrenci kimlik kart kayıp ise yerel bir gazeteye ilan verilmeli ve ilan ile birlikte Enstitü’ye gelinmelidir. Öğrenci işlerince kayıp ilanı ile gelen öğrencinin kimlik başvurusu yapılmaktadır.

 

*      Ders saydırma (muafiyet) işlemi için öğrencinin yapması gerekenler nelerdir?

Öğrenci kayıt yenileme haftasında Enstitü’ye muafiyet dilekçesi ve dilekçesine ek olarak saydırmak istediği derslere ait transkriptini vermelidir. Eğer öğrenci başka bir üniversiteden aldığı derslerin muafiyetini istiyorsa onaylı ders içerikleri ile Ayrıntılı Not Dökümü’nü de dilekçesinde sunmalıdır.

 

*      Derslere devam zorunluluğu var mı?

Evet. Tüm programlarımızda devam zorunluluğu bulunmaktadır.

 

*      İntihal raporunu nereden alırım?

İntihal raporu danışman hocanın sistemi üzerinden üniversitenin kabul ettiği intihal programları aracılığı ile alınır.

 

*      Seminer, proje ve tez kapakları nereden temin edilir?

Seminer / Proje / Tez kapakları Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden temin edilmektedir.

 

*      Tez/Seminer/Proje konum mülakat, anket vb. gibi yöntemleri içeriyor, ne yapmam gerekiyor?

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu’na (BAYEK) başvuru yapılması gerekmektedir.

 

*      BAYEK’e verilmesi gereken belgeler nelerdir?

-          BAYEK tarafından talep edilen belgelere linkten ulaşılabilir. http://bayek.nku.edu.tr/

-          İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından hazırlanan Tez Öneri Formu’nun Yönetim Kurulu Kararı ve Tez Öneri Formu, Tez Çalışma Planı gerekmektedir.

-          Ek olarak, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne de aynı belgelerden birer nüsha hazırlanmalıdır.

-          Enstitü’ye teslim edilecek belgeler aynı zamanda PDF formatında CD’ye aktarılarak sunulmalıdır.