SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 
YÖNETİM
 
Dr.Öğr.Üyesi Ali Faruk AÇIKGÖZ
Müdür V.
Müdür Yardımcısı
Enstitü Sekreteri